Utilities

Duurzaamheid sleutel voor de toekomst
De sector Utilities omvat de bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van drie aandachtsgebieden: energie, afval (en recycling) en water. Bij energie zullen er ook in Nederland grote investeringen in hernieuwbare energie zijn gedurende de komende jaren om de 2023 doelstellingen te behalen. Daarnaast staan veel Nederlandse afval- en recyclingbedrijven onder druk als gevolg van overcapaciteit. De drinkwatersector is gefragmenteerd en lokaal georganiseerd. Privatisering lijkt daar voorlopig zeer onwaarschijnlijk.

Branches