Transport en Logistiek

Belangrijke dienstverlener voor alle sectoren
De sector Transport en Logistiek is als smeerolie: het weg-, water- en spoortransport, maar ook warehousing en logistieke dienstverleners zorgen ervoor dat de radartjes blijven draaien. De coronacrisis heeft aangetoond dat ook deze sector een vitale sector is voor de nederlandse economie. De sector heeft het in de maanden maart, april en mei zwaar gehad. Diverse lockdown maatregelen hebben nationale en internationale logistieke ketens verstoord. Het stillegen van horeca, sierteelt en events heeft immense impact gehad op logistieke bedrijven die in deze tak actief zijn, Anderzijds is de logistiek rond supermarktbelevering, e commerce en pharma sterk gegroeid. Vanaf juni is een licht economische herstel waarneembaar. Benieuwd of het herstel na de zomer aanhoudt? Lees bijgaand onze prognoses en thema rapporten.