Industrie

Groeicijfers industrie blijven robuust in 2018
De verwachtingen voor de mondiale economie voor 2018 en 2019 zijn gunstig voor de Nederlandse industrie. De sector heeft een groot belang bij een groeiende mondiale economie, met een toename van de buitenlandse vraag naar het Nederlands industrieel product tot gevolg. De Nederlandse economische groei versnelt in lichte mate mede dankzij aantrekkende consumentenbestedingen. De groei van de export en de bedrijfsinveste-ringen vertragen licht. Begin 2018 zijn veel industriële ondernemers tevreden over het economisch klimaat en de buitenlandse orderpositie. De relatief zwakke dollar ten opzichte van de euro tot en met 2019 is echter ongunstig voor onze export naar de VS en dat is een belangrijke handelspartner. De export naar de VS kan bovendien verder onder druk komen te staan door een toename van protectionisme.