Bouw

Stikstof en PFAS beperken groei, maar bieden ook kansen
Nadat de bouwsector een aantal jaar op rij flink is gegroeid, slaat dit in 2020 om in krimp als gevolg van stikstof en PFAS. De terugval is niet het gevolg van een dalende vraag, maar van een gebrek aan aanbod. Er blijft een grote vraag naar nieuwe woningen, onderhoud aan wegen en dijken en de verduurzaming van kantoren. Het is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden, want dit is afhankelijk van nieuwe kabinetsmaatregelen. Bedrijven die inspelen op de nieuwe realiteit lopen de komende jaren minder risico. De noodzaak om anders en duurzamer te bouwen groeit, zoals modulair, prefab en circulair. Bouwbedrijven die deze omslag nu maken, zijn toekomstbestendiger.

Branches