Bouw

Flinke groei beperkt door tekorten
De bouwsector groeit al een aantal jaar op rij flink, waar bouwbedrijven steeds vaker van profiteren. De economische ontwikkelingen zijn niet meer de grootste zorg van de bouwondernemer. Door de hoge vraag is er een tekort aan personeel en materialen. In de toekomst zal dit tekort aan personeel ook verder oplopen door de vergrijzing. Veel werknemers in de bouw gaan de komende jaren met pensioen. Hierdoor kan het personeelstekort blijvend worden. Digitalisering kan hiervoor een oplossing zijn, omdat door bijvoorbeeld robotisering en 3D-printing minder werknemers nodig zijn. Bouwondernemers kunnen niet om deze trend heen. Daarnaast is duurzaamheid belangrijk voor de bouwsector. Regelgeving en programma’s van de Rijksoverheid zorgen ervoor dat de Nederlandse gebouwenvoorraad verduurzaamd moet worden en bouwbedrijven moeten nadenken over circulair bouwen.

Branches