Agrarisch

Agrarische sector als parel van de Nederlandse economie
De agrarische sector omvat een veelvoud aan dierlijke en plantaardige branches. De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door hoge productiviteit en kwaliteit. Hierdoor wordt Nederland door veel landen en organisaties gezien als agrarisch gidsland. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd waarbij het zwaartepunt op landen in Europa ligt. Met een export door agri, food & technologie van ruim EUR 104 miljard in 2019 draagt de sector in belangrijke mate bij aan onze economie. Toch is het gemiddelde inkomen van boeren en tuinders laag. Het rendement van arbeid en kapitaal in de primaire agrarische sector is laag. We zien dat de verschillen tussen ondernemingen groot is en hebben als bank dan ook veel aandacht voor het verdienmodel van ondernemers in de sector.