Agrarisch

Agrarische sector als parel van de Nederlandse economie
De agrarische sector omvat een veelvoud aan dierlijke en plantaardige branches. De Nederlandse land- en tuinbouw kenmerkt zich door hoge productiviteit en kwaliteit. Hierdoor wordt Nederland door veel landen en organisaties gezien als agrarisch gidsland. Het merendeel van de productie wordt geëxporteerd. Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste exportbestemmingen. Met een export door agri, food & technologie van EUR 94 miljard in 2016 en met een handelsoverschot van meer dan de helft van ons nationale overschot draagt de sector in belangrijke mate bij aan onze economie. Toch is het gemiddelde inkomen van boeren en tuinders laag. Het rendement van arbeid en kapitaal in de primaire agrarische sector is laag. Dat is zorgelijk want een vitale sector innoveert en is belangrijk voor een krachtig Nederlands agrarisch cluster. We zien dat de verschillen tussen ondernemingen groot is en hebben als bank dan ook veel aandacht voor hetondernemerschapin de sector.

Lees meer over:

De boer wil zijn verdiende loon
De eiwitchallenge deel 1, op weg naar duurzame soja
De eiwitchallenge deel 2, alternatieven voor soja-import
De eiwitchallenge deel 3, de kansen van insectenkweek
Leren van collega’s in andere agrarische afzetketens
Biologische productie groeit
Wijzer worden van Smart Farming