Agrarisch

Sector kent geen grenzen
De agrarische sector omvat alle activiteiten die betrekking hebben op de primaire productie van dierlijke en plantaardige producten. De sector kenmerkt zich door een hoge arbeidsproductiviteit en relatief hoge gewasopbrengsten. De bijdrage aan de Nederlandse economie is met 2 procent van het BBP beperkt. Desalniettemin is de agrarische sector van wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. Met een totale exportwaarde van meer dan 80 miljard euro is de sector sterk internationaal georiënteerd.