Overheid en Onderwijs

Vernieuwing in alle sectoren publieke domein
De sector overheid & onderwijs bestaat uit drie clusters: overheid, onderwijs en overig. In het eerste cluster zitten het Rijk en lagere overheden, zoals Provincies en Gemeenten. Het tweede cluster bestaat behalve uit hoger en internationale onderwijs ook uit primair en secundair onderwijs. Het derde cluster omvat woningcorporaties, jeugdzorginstellingen en non-profit organisaties.

Lees hier onze laatste publicatie “De toekomst van het onderwijs”