Olie en Gas

Effect prijsdaling ijlt lang na
De sector Olie en Gas omvat het geheel aan activiteiten die de winning, exploratie, exploitatie van olie en gas op land en uit zee tot doel hebben, naast de raffinage, distributie en verkoop van olieproducten en gas. De activiteiten in deze sector zijn zowel nationaal als internationaal. Olie en gas als grondstoffen vormen belangrijke bestanddelen van de energiemix. Ze worden toegepast bij het opwekken van elektriciteit, warmte en gebruik bij transport. Lees meer over ontwikkelingen op energiemarkten in ABN AMRO’s meest recente Energiemonitor:

Energiemonitor