Food

De sector Food omvat alle activiteiten die betrekking hebben op de industriële verwerking van voedingsmiddelen, maar ook de groothandels in voeding vallen hieronder. De sector heeft een totale omzet van ongeveer 150 miljard euro en is met ruim 200.000 banen een belangrijke werkgever. De Nederlandse foodsector is koploper in Europa als het gaat om arbeidsproductiviteit en innovatie. Robotisering, digitalisering en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s waarop ondernemers zich onderscheiden ten opzichte van nationale en internationale concurrentie. Samen met het cluster agrarisch zorgt de foodsector voor ongeveer een vijfde deel van de Nederlandse export. Ook de Foodsector ondervindt de gevolgen van de corona-crisis. Bijvoorbeeld door vraaguitval in het horecakanaal of uit het buitenland. De sector monitort scherp de beschikbaarheid van grondstoffen en arbeid.