Last update: 24 May 2016

Gemeenten

Strategische trends

  • Vernieuwing door samenwerking

    Gemeenten vervullen een sleutelrol bij de transformatie naar een netwerksamenleving. Ze dienen de lokale leefkwaliteit in stand te houden en te verbeteren, en de vernieuwing naar meer samenredzaamheid te stimuleren. Om hun nieuwe maatschappelijke rol uit te voeren, zullen zij meer moeten samenwerken. Niet alleen met andere gemeenten, maar ook met verschillende professionals en inwoners. Veel gemeenten hebben een visie op de manier waarop zij willen aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van inwoners en bedrijfsleven. Lees meer.

  • Data gedreven gemeenten

    De ontwikkelingen in onze informatiesamenleving gaan razendsnel. Informatie, internet en ICT bepalen de verwachtingen over hoe gemeenten hun taken op een hedendaagse manier uitvoeren. In plaats van zelf beleid te maken en uit te voeren, veranderen gemeenten in informatieverwerkende organisaties. Informatie vormt de basis van de infrastructuur en is de bron van verandering en innovatie. We koersen af op een Smart Society, waarbinnen de verbinding tussen mensen centraal staat. Gemeenten kunnen efficiënter werken door meer samen te werken en te standaardiseren.

  • Duurzaamheid op lokaal niveau

    De realisatie van de duurzaamheidsopgave zal op lokaal niveau moeten plaatsvinden, waarbij de gemeente vanuit haar verschillende rollen voor versnelling kan zorgen. De opgave zit voor een belangrijk deel in gebouwde omgevingen en hernieuwbare energieopwekking. Gemeentes zijn aan zet. Aan de ene kant met afgesproken intensivering van handhaving Wet milieubeheer. Aan de andere kant met nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties over het ambitieniveau van de huursector.

Bestuurder aan het woord

Adriaan Visser, wethouder financiën gemeente Rotterdam

 

‘Niet iedereen pakt uit zichzelf een bezem’

Meer doen met minder. Dat is de uitdaging waar de gemeenten nu voor komen te staan. Samenwerken met burgers en hen zelfredzaam maken is het antwoord van de gemeente Rotterdam. ‘De verzorgingsoverheid is niet meer van deze tijd’, vindt Adriaan Visser. ‘We stimuleren burgers nu steeds meer zelf initiatieven te nemen om hun buurt leefbaarder te maken en om te zien naar de medemens.’ Visser, wethouder financiën, ziet vernieuwing, informatiesamenleving en duurzaamheid als trends in zijn sector.

Er is minder geld. Hoe bereiken jullie dan juist meer?

‘Door onder meer vernieuwende activiteiten te stimuleren en efficiënter te werken. De nadruk ligt nu op het faciliteren van burgers, zodat zij de taken van de overheid over kunnen nemen. Er gaan nu bijvoorbeeld veel bejaardentehuizen dicht. Hun familieleden of anderen nemen de mantelzorg voor deze bewoners over. Maar hoe zorg je dat iemand niet meer eenzaam is? Dat loopt nog niet altijd even goed. Er is natuurlijk meer geld nodig maar ook moeten burgers zélf willen. Hetzelfde geldt voor buurtwerk. Er zijn delen van wijken die goed onderhouden worden door bewoners zelf. Maar niet in elke buurt pakt iedereen een bezem. Het antwoord daarop is: samenwerken en efficiëntie. Mensen kunnen meer dan ze zelf denken. Een goed voorbeeld van hoe het wel kan is Mooi Mooier Middelland. Burgers hebben een bijdrage gekregen van de gemeente Rotterdam om daar een programma uit te voeren voor een sociaal sterker, veiliger en mooiere wijk. Ze hebben daar veel bereikt. Zo worden gemeenten steeds meer de kwartiermakers van de netwerksamenleving waarin alle burgers worden betrokken en zelf worden uitgedaagd om bij te dragen.’

Hoe maakt de gemeente Rotterdam deel uit van de informatiesamenleving?

‘Gemeenten zijn bezig met een digitaliseringsslag. Er lopen steeds minder parkeerwachters rond; foutparkeerders worden gescand door een auto. Trajecten als paspoort verlengen of aanvragen gebeuren nu ook bijna volledig digitaal. Daarnaast weten gemeenten elkaar te vinden als we data van burgers van elkaar nodig hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om uitkeringen. We werken nu volgens één landelijk systeem, waarin gegevens van uitkeringsgerechtigden zijn opgenomen. Verder zijn we bezig onze data in dienst te stellen van andere partijen. Parkeerbeheer is een externe marktpartij die gemeentelijke informatie goed kan gebruiken bij het uitvoeren van het werk. Om leegstand in parkeergarages aan te pakken zouden we een partij als Google kunnen vragen. Google kan met onze verkeersinformatie lege plekken opsporen. Hiermee kun je gezamenlijk een digitaal reserveringssysteem opzetten. Burgers kunnen online een parkeerplaats reserveren en betalen.’

Wat doet de gemeente Rotterdam aan duurzaamheid?

‘Het is een enorme opgave om de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven terug te brengen vanwege tegengestelde belangen. De noodzaak om mee te werken aan klimaatbeheersing wordt daar niet altijd erkend. Om echt het verschil te maken hebben we naast het bedrijfsleven de burgers nodig. We stimuleren ze om met het openbaar vervoer te reizen. We hebben natuurlijk al vrij lang onze duurzame stadsbussen. Daarnaast zijn we bezig met energiebesparing. Soms heel simpel: medewerkers van de binnenzwembaden leggen nu ’s nacht een dikke rubberen mat op het water. Dat scheelt veel in de stookkosten de volgende ochtend. Verder gaat het hard met de zonnepanelen. Het kan natuurlijk altijd beter, scherpere keuzes zijn nodig. Maar over het algemeen zijn we goed bezig.’

Philip Bokeloh werkt als macro econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Eric Zwaart is Sector Banker Overheid en Onderwijs bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.