Zakelijke Dienstverlening

Structurele ontwikkelingen drukken groei zakelijke dienstverlening

Het verwachte economische herstel in de komende jaren vormt een positieve factor voor de marktontwikkeling in de zakelijke dienstverlening. Echter, in toenemende mate wordt de sector in negatieve zin beïnvloed door structurele ontwikkelingen. Het ter discussie stellen van de toegevoegde waarde en tarieven van dienstverleners leidt er onder meer toe dat afnemers diensten inbesteden en dienstverleners de overheadkosten naar beneden brengen.

lees verder

Merkaliteit is de nieuwe werkelijkheid

Bij het seminar tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament werd duidelijk dat er structurele veranderingen gaande zijn binnen de zakelijke dienstverlening. De technologie groeit exponentieel, internet krijgt steeds meer invloed en de crisis heeft onze kijk op het bedrijfsleven veranderd. De ontwikkelingen in de economie zijn een uitgelezen kans voor de sector om onszelf …

lees verder

Zakelijke dienstverleners liften mee met opkomst professionele netwerken

De toekomst van de zakelijke dienstverlening wordt bepaald door de ingrijpende gevolgen van structurele technologische veranderingen. Ook staat de sector aan het begin van een periode waarin de disruptieve impact van op internet gebaseerde bedrijfsmodellen steeds groter wordt. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer zakelijke dienstverleners behoefte hebben aan externe mankracht en expertise. Hierdoor …

lees verder

De kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking: Voorlopig nog geen ‘war for talent’

Samenvatting Demografische ontwikkelingen – in het bijzonder de ontwikkeling van de beroepsbevolking – zijn belangrijke variabelen voor de voorspelling van de ‘gezondheid’ van een economie. In dit rapport staat de kwantitatieve ontwikkeling van de Nederlandse beroepsbevolking op de middellange (2024) en lange termijn (2060) centraal. Dit krijgt invulling op basis van drie scenario’s. De conclusie is – ook in …

lees verder

Faillissementen in zakelijke dienstverlening met ruim 20% gegroeid

In de maanden januari-oktober 2013 werden er in de zakelijke dienstverlening al meer faillissementen uitgesproken dan over geheel 2012. De ontwikkeling van het aantal faillissementen zegt echter niet alles. Daarom in deze notitie ook aandacht voor de faillissementsgraad die bij enkele branches, vooral bij uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling, verslechtert in 2013. Volgens het CBS bedroeg het …

lees verder

Lean accountancy versus de ‘ziel’ van een bedrijf

Accountants hebben net als andere zakelijke dienstverleners last van druk op de marges en behoefte aan meer onderscheidend vermogen. De primaire reflex van bedrijven bij margedruk is efficiency en kostenbesparingen. Bij accountants betekent dit dat wordt gekeken waar de prijsdruk het grootst is: de audit/asssurance praktijk. Voor een accountant zijn – net als bij meeste …

lees verder

Aantal faillissementen in zakelijke dienstverlening bereikt historisch hoogtepunt in september

In september werden er in de zakelijke dienstverlening 144 faillissementen uitgesproken. Hiermee bereikte het aantal faillissementen op jaarbasis een record in de laatste twee decennia. In een aantal sectoren echter zoals de industrie en transport & logistiek lijkt de omslag naar dalende faillissementen al te zijn ingezet. Is in de zakelijke dienstverlening ook al snel …

lees verder

Uitzendbranche geen graadmeter voor economisch herstel

De Nederlandse uitzendsector bevindt zich al anderhalf jaar in zwaar weer. Hoewel er zicht is op economisch herstel, wordt dit niet weerspiegeld in het aantal uitzenduren. ABN AMRO verwacht in 2014 weliswaar een licht stijgend volume, maar benadrukt tegelijkertijd dat de uitzendsector geen voorloper is bij economisch herstel. Download de Sector Update: Uitzendbranche

lees verder

De lessen voor bedrijven van de Ordo Fratrum Minorum

De geschiedenis van de oudste multinational ter wereld, de Rooms Katholieke kerk, vormt een interessante inspiratiebron voor het denken over organisaties. De organisatie bestaat inmiddels zo’n kleine 2000 jaar terwijl in onze tijd de ‘levensduur’ van organisaties steeds korter wordt en inmiddels zo’n 100 jaar bedraagt voor grote bedrijven en zo’n 15 jaar voor kleinere …

lees verder