Laatste update: 6 maart 2019

Woningbouw

De woningbouw is de grootste branche binnen de bouwsector en neemt circa 40 procent van de totale bouwproductie voor haar rekening. Gemiddeld wordt 65 procent van de vergunningen afgegeven voor nieuwbouwprojecten. In 2016 werd 10 procent van de nieuwbouwwoningen in opdracht van woningbouwcorporaties gebouwd, 69 procent door commerciële partijen en 21 procent door particuliere opdrachtgevers. Renovatiewerkzaamheden zijn belangrijk voor bouwers, omdat die minder conjunctuurgevoelig zijn. Tijdens de crisis hebben meer bouwers zich hier op toegelegd.

Strategische trends

  • Arbeidsmarkt en arbeidsproductiviteit

    De crisis heeft grote gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt in de bouw. Gezien de verwachte groei van de bouwproductie, vooral in de woningbouw en duurzame renovatie, zijn op korte termijn meer werknemers nodig. Die schaarste aan personeel heeft impact op de planning en op de kosten. Op de langere termijn krijgt de bouw te maken met complexere projecten, andere bouwmethodieken en vergrijzing van het personeel.  Ook  structurele veranderingen als digitalisering, industrialisering, robotisering en procesoptimalisatie in de keten hebben invloed op het personeelsbestand. Deze ontwikkelingen gaan  zorgen voor de noodzakelijke verhoging van productiviteit in de  bouw.  Dat vergt andere werknemers in plaats van meer werknemers. Lees er meer over in onze publicatie.

  • Meer stedelijk wonen, maar dan anders

    De behoefte aan nieuwe woningen is gigantisch: ruim één miljoen in de periode tot 2030. Een groot deel daarvan moet in de steden komen. Gezien de markt en de doelgroep in die steden is er behoefte aan andere woonproducten. Het park is je tuin, het café je werkplek,  Deliveroo je keuken,  Airbnb biedt die extra logeerkamer en als je al met auto gaat, is die van SnappCar of BlaBlaCar De prijsontwikkeling en de ‘deeleconomie’ hebben grote impact op het wonen in de stad.  Dat resulteert in kleinere wooneenheden met een grote diversiteit; van mobiele, tijdelijke tiny houses voor de stadsnomade tot high tech-micro appartementen met robo-furniture voor de millenials.

  • Investeer in duurzaamheid

    Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen wordt een energielabel C per 2023 verplicht gesteld voor kantoren (gevolgd door een energielabel A per 2030). De bestaande woningvoorraad is veel groter dan de bestaande kantoorvoorraad.  Alleen al daarom kan zo’n kantoormaatregel  op de bestaande woningvoorraad een enorme impact hebben. Hier schuilt een immense kans voor de verduurzaming van Nederland. Een kans die alleen maar winnaars oplevert. Want een energie neutrale woning heeft veel voordelen. Niet alleen een hele lage CO2 uitstoot maar ook een hele lage energierekening én een hogere vastgoedwaarde.  Met de huidige lage rentestand, is de terugverdientijd ook een stuk korter. Investeer daarom nu in duurzaamheid. Lees er hier en hier meer over.

Petran van Heel is Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de bouw.