Laatste update: 6 maart 2019

Utiliteitsbouw

De utiliteitsbouw neemt circa 35 procent van de totale bouwproductie voor haar rekening. Gemiddeld is er een 50-50 verdeling tussen de vergunningen voor nieuwbouwprojecten en renovaties. De utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Gebouwtypen die onder de utiliteitsbouw vallen zijn: agrarische gebouwen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, logistieke gebouwen, scholen en zorggebouwen. Deze gebouwen worden veelal neergezet door commerciële opdrachtgevers.

Strategische trends

  • Veranderende vraag kantorenmarkt

    Kantoren en overheidsgebouwen waren een belangrijk deel van de omzet van de utiliteitsbouw. Die omzet is grotendeels weggevallen. De afgelopen jaren, en nu nog, is de transformatie markt wel goed op gang gekomen. Hierdoor is het aantal leegstaande kantoren afgenomen.  Nu de economie weer groeit, sluit het bestaande kantorenaanbod niet meer aan bij de veranderende vraag. Werknemers komen meer centraal te staan, 90 procent van de totale kantoorkosten zijn te beschouwen als personeelskosten. Daar kan het verschil voor de huurders en gebruikers gemaakt worden. Lees meer.

  • Arbeidsmarkt en arbeidsproductiviteit

    De crisis heeft grote gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt in de bouw. Gezien de verwachte groei van de bouwproductie, vooral in woningbouw en duurzame renovatie, zijn op korte termijn meer werknemers nodig. Die schaarste aan personeel heeft impact op de planning en op de kosten. Op de langere termijn krijgt de bouw te maken met complexere projecten, andere bouwmethodieken en vergrijzing van het personeel.  Ook  structurele veranderingen als digitalisering, industrialisering, robotisering en procesoptimalisatie in de keten hebben invloed op het personeelsbestand. Deze ontwikkelingen gaan  zorgen voor de noodzakelijke verhoging van productiviteit in de  bouw.  Dat vergt andere werknemers in plaats van meer werknemers. Lees er meer over in onze publicatie.

  • Duurzaamheid en verder…

    Energievebruik is jarenlang een maatstaf geweest voor de duurzaamheid van een gebouw. En nog steeds, getuige de recente regelgeving om bestaande kantoorgebouwen te verplichten in 2023 tot energielabel C gerenoveerd te zijn, en tot energielabel A in 2030. De volgende fase van verduurzaming is de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. In het huidige lineaire systeem worden grondstoffen omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd (take, make, waste). De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren (reduce, reuse, recycle). Als ABN Amro zijn we al op weg naar die toekomst en realiseren we momenteel een paviljoen dat maximaal inzet op de principes van de circulaire economie. Lees hier en hier meer over de verduurzamingsmogelijkheden en onze circulaire expertise

Petran van Heel is Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de bouw.