Laatste update: 4 januari 2017

Transportmiddelenindustrie

In de transportmiddelenindustrie worden uiteenlopende producten vervaardigd. Enerzijds kan het gaan om complete vervoersmiddelen, zoals personenauto’s, tractoren, (recreatie)schepen, spoormaterieel, luchtvaartuigen, defensie materieel en (brom)fietsen. En anderzijds is de branche ook een toeleverancier van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren, zoals motoren, schokdempers, uitlaten, katalysatoren, veiligheidsgordels, radiatoren en autochassis. Ook de productie van aanhangwagens, opleggers, kruiwagens en winkelwagens behoren tot deze branche.

 

 

Algemene prognose

Wij gaan uit van een sterke productiegroei van 12,4 procent in 2016. In 2017 neemt het groeitempo af naar gemiddeld 4,3 procent. De verkopen van vervoermaterieel is van zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt afhankelijk. De marktomstandigheden in beide afzetgebieden zijn positief, maar de risico’s blijven nog relatief hoog. Dat geeft de branche zijn grilligheid. De verwachtingen wat betreft de bestedingen van consumenten aan duurzame goederen blijven gunstig.

 • Hoge exportintensiteit brengt valutarisico

  De branche heeft op verschillende manieren te maken met valutarisico. Enerzijds wordt een deel van de grondstoffen die de branche verwerkt (indirect) verrekend in dollars. Anderzijds is de branche ook sterk exportgericht. In 2016 zal de euro ten opzichte van de dollar afzwakken. Dit maakt de inkoop van grondstoffen in dollars duurder en daardoor nemen de grondstofkosten toe. Dit werkt negatief door op de marges van bedrijven. Maar een zwakkere euro heeft ook tot gevolg dat de export naar gebieden buiten de eurozone weer kan toenemen.

 • Vraag naar duurzame consumptiegoederen nog gunstig

  De auto-onderdelenindustrie is met name op de buitenlandse markt gericht. Dit segment heeft baat bij een toenemende vraag naar onderdelen voor wegvoertuigen die specifiek bestemd zijn voor de eurozone. De eurozone groeit komend jaar gematigd, waarbij de verwachtingen voor de consumptie nog gunstig zijn. Per saldo werkt dit positief door op de vraag naar duurzame consumptiegoederen. De vertragingen zitten in opkomende markten en daar zullen de mondiaal opererende bedrijven (zoals scheepsbouw) last van hebben.

 • Kleinschalige branche en sterk exportgericht

  De branche telt begin 2016 in totaal 2.020 bedrijven. Hiervan bevindt zich ongeveer de helft in drie provincies: Zuid-Holland (355), Noord-Holland (340) en Noord-Brabant (330). De branche is sterk gefragmenteerd en kleinschalig: 90 procent van het totaal aantal bedrijven heeft niet meer dan 20 werknemers in dienst. Veel van deze bedrijven hebben belang bij groei van de autoproductie in Duitsland, maar ook het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk. In deze landen laat de output van auto’s in 2016 gunstige groeicijfers zien. Wij denken dat deze trend zich in 2017 doorzet.

Strategische trends

 • Gebruikskosten steeds krachtiger verkoopargument

  De transportmiddelenindustrie is een zeer gevarieerde sector: scheeps- en trailerbouw, fietsproducenten en toeleveranciers aan de automotive zijn de belangrijkste branches. Juist hun afnemers vinden total cost of ownership steeds belangrijker. De kosten van bijvoorbeeld energieverbruik, onderhoud, vervanging van slijtdelen en reiniging zijn soms een veelvoud van de aanschafprijs. Afnemers zoeken steeds meer gemak en ontzorging, en baseren hun keuze dan ook vaker op prijs en gebruikskosten. Ook leidt dit tot kansen voor remanufacturing. Lees hier meer over remanufacturing.

 • Toeleveranciers zijn belangrijk voor de circulaire auto

  Met het emissieschandaal rond Volkswagen, energielabels en de snelle opkomst van elektrische fietsen en auto’s is duurzaamheid als onderscheidend vermogen steeds belangrijker geworden. De focus verschuift langzaam van lagere brandstofconsumptie en uitstootreductie naar hergebruik en manieren om de levensduur van transportmiddelen te verlengen. Door met gerecyclede en biogebaseerde materialen te werken, vermindert het verbruik van schaarse (fossiele) grondstoffen. Toeleveranciers die hierin kunnen voorzien, worden steeds belangrijker voor grote fabrikanten. Lees hier ons rapport over de Circulaire auto.

 • De deeleconomie rukt op

  Aangezwengeld door successen in de consumentenmarkt, zoals Spotify, Uber en NextDoor, worden ook duurzame consumptiegoederen steeds meer gedeeld: van boten en auto’s tot aanhangers en kruiwagens. Fabrikanten bieden zelf ook diensten aan. In Duitsland heeft BMW al zijn eigen autodeeldienst: DriveNow. In navolging van General Motors en Ford . Door deelgebruik veranderen de eisen aan transportmiddelen. Denk aan nieuwe systemen voor toegangsbeheer en de vastlegging van ge- en verbruikgegevens. Lees meer.

Casper Burgering werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de industrie. David Kemps is Sector Banker Industrie bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.