Laatste update: 24 mei 2016

Toeleveranciers aan de olie- en gasindustrie

Toeleveranciers aan de olie en gas industrie omvat het geheel aan activiteiten die de winning, exploratie, exploitatie van olie en gas op land en uit zee tot doel hebben, alswel de raffinage, distributie en verkoop van olieproducten en gas. De activiteiten zijn zowel nationaal als internationaal georiënteerd. Gedurende de laatste jaren is het werkterrein van de branche sterk uitgebreid met offshore wind. Nederland neemt een vooraanstaande plaats in en heeft ze een zeer goede reputatie voor het efficient leveren van hoogwaardige producten en diensten. R&D speelt hierin een belangrijke rol.

Algemene prognose

Door lage olie- en gasprijzen zijn investeringen in de sector flink afgenomen. Onderhoud, internationale oriëntatie, innovatie en het inzetten van branchekennis bij de ontwikkeling van windenergie op zee bieden kansen voor de branche. Overnames en industrie-consolidatie kan een belangrijke strategie zijn om gedurende deze downcycle posities verder te versterken en consolideren.

 • Innovatie, kostenverlaging en uitstekende relaties zijn key

  Door het verminderen van investeringen in de sector, maar ook het kritisch kijken naar de kosten door producenten, staan de omzet en marges van contractors, toeleveranciers en dienstverleners onder druk. Concurrentie tussen de spelers is enorm omdat de hoeveel werk sterk is teruggelopen. Wel hebben bedrijven vaak een zeer lange en goede relatie met opdrachtgevers waardoor ze zich beter kunnen aanpassen aan deze nieuwe omstandigheden. Prijzen zullen in de komende jaren onder druk blijven, wat de branche dwingt om de kostenstructuur structureel te verlagen.

 • Nieuwe markten en nieuwe regios

  De bouw van nieuwe windparken op zee in Nederland en omringende landen zullen kansen blijven bieden voor toeleveranciers en servicebedrijven in de offshore-branche gedurende de komende jaren. Dit zal in de komende jaren uitgebreid kunnen worden naar andere regios waar offshore windparken worden geplaatst. Ook zal er op termijn meer werk komen voor de ontmanteling van productieplatformen waar de resterende olie en gas in het veld niet langer economisch of technisch geproduceerd kan worden. Internationaal buiten Europa zal er een sterkere focus komen op onshore productie van olie en gasvelden.

 • De opkomst van hernieuwbaar

  In 2015 heeft de NAM 28,1 miljard kuub aardgas uit het Groningen-veld gewonnen. In 2016 is dit maximaal 27 miljard kuub, tenzij er meer gas nodig is als gevolg van extreem weer. Naar verwachting zal de gasproductie in Nederland de komende jaren verder worden afgebouwd. Dit zal negatief zijn voor Nederlandse bedrijven en toeleveranciers, maar ook voor de aardgasbaten en de economische groei, vooral in de regio. Het effect zal slechts voor een klein deel worden gecompenseerd door toegenomen kansen voor bedrijven die betrokken zijn bij extra invoer van gas of LNG.

Strategische trends

 • Verdere internationalisering

  ABN AMRO verwacht dat de trend van verdere internationalisering in de branche de komende jaren zal doorzetten. Dit geldt voor toeleveranciers aan de olie- en gassector, maar ook voor wind op zee. Nieuwe mogelijkheden treden op in de winning van olie en gas op land in veel grote olieproducerende landen. Voor toeleveranciers met een internationale tak zijn de vooruitzichten daarom iets gunstiger. M&A en consolidering kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

 • Grotere rol hernieuwbare energie

  ABN AMRO verwacht dat hernieuwbare energie een veel grotere rol gaat spelen in de energievoorziening. Dit betekent niet dat de olie- en gasindustrie van de ene op de andere dag zal verdwijnen. Als schoonste brandstof van de drie zal aardgas de sterkste groei geven. Maar al zal de olievraag over tien jaar niet meer groeien, dan zal er nog steeds veel nieuwe olie gevonden en in productie moeten worden genomen om afnemende productie uit bestaande velden te compenseren.

 • Uitbreiding energiemix

  ABN AMRO verwacht een geleidelijke uitbreiding van de energiemix en meer competitie tussen de verschillende brandstoffen. ABN AMRO gaat uit van een geleidelijk herstel van de olieprijs gedurende dit jaar. De prijs van aardgas zal langer laag blijven. De snelheid van een herstel  zal sterk afhankelijk zijn van de politieke besluiten die regeringen nemen en de innovaties die bestaande en nieuwe bedrijven doorvoeren.

Hans van Cleef werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de sectoren utilities en olie & gas.