Laatste update: 13 april 2017

Sierteelt

De sierteeltsector omvat een breed scala aan producten zoals snijbloemen, pot- en perkplanten, tuinplanten, bomen en bloembollen. Nederland heeft van oudsher een ijzersterke positie in deze sector. De handelsgeest van de Nederlandse ondernemers heeft deze producten over de gehele wereld gebracht. De sector is gevoelig voor geopolitieke omstandigheden. De effecten zijn dan vaak terug te zien in de valutaverhoudingen maar ook fytosanitaire eisen kunnen de export bemoeilijken.

Algemene prognose

De sierteelt is een competitieve branche. De concurrentie komt met name uit het buitenland. Maar ook Nederlandse producten strijden voor een plek in het boeket. 2016 was een positief jaar: het  economisch herstel zorgde voor positieve resultaten voor de sierteelt. Voor 2017 verwachten wij dat dit resultaat wordt doorgezet.

 

 • Arealen lopen terug


  In 2016 zijn voor nagenoeg alle categorieën de arealen teruggelopen. Niet alleen de arealen zijn teruggelopen, ook het aantal bedrijven neemt al jaren (in sterkere mate) af. In 2016 nam het aantal bedrijven  met 10% af.  Het areaal nam met 6% af. De Nederlandse telers hebben de laatste jaren moeite met bedrijfsopvolging en het genereren van voldoende rendement waardoor bedrijven ophouden te bestaan. Daarnaast is lijkt de rozenteelt in Nederland zich te stabiliseren.

 • Exportwaarde neemt opnieuw toe: Brexit speelt rol in 2017 en 2018


  De exportwaarde van sierteeltproducten nam in 2016 met circa 6% toe. Bijna 90% van de export van bloemen en planten vindt plaats binnen Europa. Met name Duitsland is een belangrijk land. Maar liefst een derde van alle geëxporteerde bloemen en planten gaat naar Duitsland. Het Verenigd Koninkrijk volgt op de tweede plek met 12% van alle export van bloemen- en planten. De onzekerheid rond de Brexit zal een belangrijke  rol blijven spelen voor de export van snijbloemen en potplanten. Zowel in 2017, als in 2018.

 • Planten en Bloemen hebben tijdsbeeld mee


  De hogere export, maar ook de verbetering van de Nederlandse economie droegen bij aan het rendement van de sector; 2016 was dan ook een goed jaar. De bloemen & planten sector heeft het tijdsbeeld mee. Een groene leefomgeving draagt positief bij aan het leefklimaat en consumenten, maar ook bedrijven, overheden en horeca spelen daar steeds vaker op in. Nu in 2017 de inkomens naar verwachting zullen stijgen, zullen de volumes in planten & bloemen verder toenemen (2%) en door een hogere vraag, zal ook de prijs stijgen.  Voor 2018 verwachten wij dat de koers van het pond zal dalen, dat zal voor een exportdaling naar het VK leiden. De groei voor 2018 schatten we daarom lager in: 1%.

Strategische trends

 • Positieve effecten op welzijn

  De positieve effecten van bloemen en planten op het welzijn van mensen worden algemeen erkend. Woon-, leef-, herstel- en werkomgevingen hebben nog veel vergroeningspotentie. Er komen nieuwe ideeën op een relatief traditionele markt: van groene belevingen in hotels tot stadslandbouw en abonnementen op boeketten. De verwachting is dat nieuwe toetreders deze markt zullen openbreken als de huidige marktpartijen kansen laten liggen. Leer meer.

 • De consument kan kwaliteitsverschillen niet onderscheiden

  Als producent van snijbloemen en planten wil je dat de consument tevreden is over zijn of haar aankoop. De kans op een herhalingsaankoop is dan groter. Voor consumenten is heldere informatievoorziening belangrijk. Hoe vers is het product? Hoelang kan ik er van genieten? In het huidige systeem duurt het soms lang voordat bloemen of planten plant de consument bereiken. Hoe oud zijn de rozen op Valentijnsdag of moederdag? Tracking en tracing ,en daarmee ook een kortere verblijftijd in de keten, wordt noodzakelijk.

 • Inzicht in milieu-impact geeft potentie voor verduurzaming

  De laatste vijftien jaar heeft de sector veel geïnvesteerd in verduurzaming van het productieproces en verlaging van de milieubelasting. Bijvoorbeeld via verwaarding van reststromen, zonnepanelen en aardwarmte. Er is momenteel veel discussie over de milieu-impact van de productie van bloemen en planten De milieu-impact zou onafhankelijk bepaald moeten worden. De LCA methodiek lijkt een goede methode om productiemethoden en keten te beoordelen. Dit inzicht geeft tevens mogelijkheden om de bestaande productie verder te verduurzamen. Lees meer.

Jan de Ruyter is Sector Banker plantaardige sectoren bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Nadia Menkveld werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de agrarische sector.