Laatste update: 9 augustus 2017

Organisatie-adviesbureaus

De hoofdactiviteiten van organisatie-adviesbureaus zijn ondernemingsstrategie, organisatieontwikkeling en projectmanagement. Vaak worden ook adviezen op andere gebieden verstrekt, zoals ‘corporate finance’. De branche kent een grote bedrijfsdynamiek, met jaarlijks vele starters. De Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) is de branchevereniging voor adviesbureaus. Bij de eenentwintig aangesloten bureaus werken meer dan 2.500 adviseurs. De ROA heeft een gedragscode en bewaakt de kwaliteit.

Algemene prognose voor organisatie-adviesbureaus

De toenemende bedrijvigheid en het hoge ondernemersvertrouwen bieden een garantie voor een verdere groei van de vraag naar adviesdiensten voor organisatie-adviesbureaus. Voor 2017 gaan wij uit van een omzetgroei van 4 procent, die vooral door de vraag wordt gedreven.

 • Markt is cyclisch

  De markt voor adviesdiensten is zeer cyclisch van aard. Bij een tegenvallende conjunctuur daalt de vraag snel en fors. Bij een zich herstellende en vaart zettende economie daarentegen accelereert de vraag. Dit was de afgelopen jaren het geval. Zo groeide de omzet in 2015 met 6,9 procent. Een dergelijke hoge groei werd voor het laatst in 2008 behaald.

 • Veranderende omgeving prikkelt vraag

  De toenemende bedrijvigheid, meer vertrouwen in de toekomst en een verbeterde winstgevendheid stimuleren in sterke mate de vraag van ondernemers naar adviesdiensten. Een belangrijke achterliggende reden om een adviseur in te schakelen is de sterk veranderende omgeving van bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de impact van digitalisering. In veel sectoren wordt daarom gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe bestuursmodellen en business modellen; allemaal zaken waar de adviseur een rol in kan spelen.

  Lees ook:

 • Kwaliteit-prijsverhouding is cruciaal

  De tariefdruk blijft hoog. Opdrachtgevers blijven namelijk kritisch kijken naar de kwaliteit-prijsverhouding van de geleverde diensten. Zij eisen voor hun vraagstukken oplossingen die er werkelijk toe doen, creatief zijn en naadloos aansluiten op hun bedrijf en op de sector waarin zij opereren. En dat dan ook nog voor een transparante en acceptabele prijs. Wat de tarieven ook in toom houdt, is de enorme versnippering van de branche. Bijna 98 procent van de bedrijven heeft minder dan vijf werknemers.

Strategische trends

 • Kenniscombinaties leveren meerwaarde op

  Klanten vragen om multidisciplinair advies. Dit betekent dat een team van verschillende specialisten samen aan het vraagstuk van de klant werkt. Oplossingen komen tot stand op basis van inbreng uit meerdere disciplines. De combinatie van verschillende soorten specialistische kennis creëert een sterke waardepropositie, bijvoorbeeld IT, marketing en management consultancy. Lees meer.

  Lees ook:

  en verder:

 • Sectorspecifieke kennis en specialisatie wordt steeds belangrijker

  Sectorkennis en ervaring met sectorspecifieke vraagstukken is essentieel. Klantoplossingen binnen de agrarische sector kunnen moeilijk binnen retail worden geïmplementeerd. De behoefte aan sectorkennis in combinatie met een multidisciplinaire benadering vergt veel flexibiliteit van consultants.

  Het gebrek aan innovatiekracht binnen grote bedrijven is een grote kans voor adviesbureaus. Specialisatie wordt steeds belangrijker en ook het beter verwoorden van de waardepropositie: weg van uurtje-factuurtje naar revenu sharing en zelfs profit sharing. Benchmarking blijft belangrijk voor grote bedrijven.

  Lees meer.

 • Groot en klein doen het goed

  De topspelers aan de bovenkant van de markt, zoals BCG, McKinsey en Bain Company, doen het goed. Net als veel kleine, gespecialiseerde consultants. Er komen steeds meer kleine adviesbureaus die geen eigen kantoor meer hebben en dus concurrerend zijn in hun kostenstructuur.

  Vooral de middelgrote bedrijven hebben het moeilijk. Ze hebben niet de zekerheid van een internationaal netwerk, en hun budget om te investeren in specialistische kennis is beperkt. Lees meer.

Han Mesters is Sector Banker Zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Kasper Buiting werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de Zakelijke dienstverlening.