Laatste update: 3 oktober 2017

Opslag

Opslagbedrijven zijn traditioneel ingedeeld in tankopslag, koel- en vrieshuizen, self-storage, algemene opslag en distributiecentra (dc’s) voor logistieke dienstverleners. De prestatie van deze branche is afhankelijk van de ontwikkelingen in de verschillende deelsegmenten in Nederland, zoals supermarkten, agrifood en de non-foodretail. Maar ook is er internationale vraag naar logistiek vastgoed in Nederland. Nederland vindt zijn aantrekkingskracht in een gunstig vestigingsklimaat en een professionele logistiek sector.

Algemene prognose

De omzet van de opslagbranche steeg volgens het CBS in het eerste halfjaar van 2017 met 1,4 procent. Opslagbedrijven profiteren van de toename in onder andere online verkopen.

 • Grondstofprijzen – Nog veel opslag, ondanks stijgende prijzen

  De olieprijs is in 2017 verder gestegen, maar bevindt zich nog op een relatief laag niveau. Hierdoor wordt nog steeds veel olie opgeslagen in de hoop dat de prijzen verder zullen stijgen. De bezettingsgraad van opslagbedrijven in olie nam daardoor in 2016 toe. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Vopak. Ook de prijzen van agrarische grondstoffen staan nog onder druk.

 • E-commerce – Hoge ingebruikname van logistiek vastgoed

  Volgens makelaarsorganisatie Dynamis is in 2016 het aanbod van logistiek vastgoed met 24 procent afgenomen. De opname van logistiek vastgoed daalde met 8 procent, maar ligt nog steeds op een hoog niveau. Er wordt veel nieuw vastgoed gebouwd in opdracht van de nieuwe eigenaren. Dit zijn vaak online retailers. De bouwers lopen hierbij weinig risico. Dit betekent vaak dat een ander distributiecentrum in Nederland gesloten wordt. Dit is een positieve ontwikkeling, want de distributiecentra die gesloten worden zijn vaak verouderd en vragen om herstructurering van het gebied.

 • Duurzaam – Logistiek vastgoed steeds efficiënter en duurzamer

  Voor vastgoed in het algemeen, maar zeker ook voor logistiek vastgoed is duurzaamheid van blijvend belang. Er wordt steeds duurzamer gebouwd, waarbij er ook aandacht is voor circulair bouwen. Daarnaast is energie-efficiëntie een belangrijk aspect bij duurzaam vastgoed. Verder zorgt vergaande logistieke dienstverlening bij e-commerce zoals one day delivery ervoor dat ook het logistieke vastgoed hier voor geëquipeerd moet zijn. Robotisering en automatisering zijn hierin key.

Strategische trends

 • Logistiek vastgoed groeit verder

  De sector investeert aanhoudend in vastgoed. E-commerce volumes vraagt om grootschalige distributiecentra, met name rond de bekende logistieke hotspots. Nederland is een aantrekkelijk vestigingsland met gunstig financieel klimaat voor (internationale) beleggers en gebruikers. De markt voor sale-and-lease-back transacties is groeiende. Schaarste aan beschikbare grondruimte zal leiden tot een huurprijsstijging in tegenstelling tot die locaties waarbij nog voldoende ontwikkelruimte is.

 • Modern logistiek vastgoed geeft voordeel

  Logistieke dienstverleners willen strategisch investeren in de logistieke optimalisatie, dus ook in vastgoed. Naast uitbreiding in vierkante meters zijn efficiency, en concentratie belangrijke motieven voor duurzame nieuwbouw. Denk aan BREEAM-certificering, zonnepanelen, LED verlichting en recycling van warmte, afval en water. Dit leidt tot lagere energielasten en een gezond binnenklimaat (stil, goede verlichting) voor de medewerkers. Andere innovatie is er op het gebied van hoger en flexibel bouwen.

 • Urbanisatie zet deur open naar nieuwe vastgoedbehoefte

  De snel groeiende urbanisatie geeft bijzondere uitdagingen op gebied van belevering van de stad. Dat geldt voor bouwlogistiek, pakketbelevering en de bevoorrading van winkels en restaurants. Een geheel nieuwe visie moet worden ontwikkeld op het thema duurzame stadsdistributie en bouwlogistiek. Er komt een groeiende behoefte aan kleinere distributiecentra in de rand van stedelijke gebieden. Dit zal kansen bieden voor de herontwikkeling van zowel bestaand, alsmede nieuw te ontwikkelen logistiek vastgoed.

Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de transport en logistieke sector. Bart Banning is Sector Banker Transport & Logistiek bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.