Laatste update: 9 augustus 2017

Notariskantoren

De notaris is een openbare ambtenaar met een onafhankelijke vertrouwensfunctie, bevoegd om notariële akten te maken. Een notariële akte geeft rechtszekerheid aan overeenkomsten en verklaringen. De notarispraktijk bestaat uit drie segmenten: de familie-, de onroerendgoed- en de ondernemingspraktijk. Notarissen zijn verplicht aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Het notariaat staat onder toezicht van de kamers voor het notariaat en het Bureau Financieel Toezicht (BFT).

Algemene prognose

Na jaren van omzetdaling is de brancheomzet de afgelopen twee jaar weer toegenomen. Vooral het herstel van de verkoop van woningen heeft hieraan bijgedragen. De woningmarkt blijft op de korte termijn groeien, maar de tariefdruk blijft.

 • Woningmarkt stijgt verder

  Jaarlijks kunnen de verschillende praktijken grote uitslagen laten zien in het aantal akten. Een rol hierbij spelen onder meer de economische ontwikkeling (denk aan woningverkopen), overheidsbesluiten (bijvoorbeeld schenkingen) en het voeren van collectieve promotiecampagnes (bijvoorbeeld levenstestament). Verwacht wordt dat de bedrijvigheid en de koopkracht op de korte termijn toenemen wat positief is voor de markt van de notaris. In het bijzonder groeit ook de woningmarkt verder, hoewel de groei afzwakt.

 • Tariefdruk structureel

  De tarieven in het notariaat staan al geruime tijd onder druk. Dit is vooral bij de onroerendgoedpraktijk het geval. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo zijn klanten steeds beter geïnformeerd en worden zij in toenemende mate prijsbewust. Ook worden steeds meer diensten van de notaris gezien als een standaarddienst. De klant verwacht dat een dergelijke dienst efficiënt wordt uitgevoerd en acceptabel geprijsd is. Voorlopig zal de prijsdruk aanhouden, mede ook door de opmars van branchevreemde partijen.

  Daarnaast bestaat er zorg bestaat over de impact van blockchain- technologie op de werkzaamheden van de notaris.

 • Aanmeten andere competenties vergt tijd

  Om de omzet te behouden is de branche gedwongen in te spelen op de veranderende klant, de prijsdruk en branchevreemde partijen. Zo probeert men nieuwe klanten aan te boren, de omzet per klant te verhogen of nieuwe diensten met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden. Instrumenten hiertoe zijn onder meer promotiecampagnes, een pro actievere adviseursrol richting klanten en het warm maken van klanten voor meer complexe diensten. De notaris moet zich hiervoor echter andere competenties eigen maken, wat tijd kost.

Strategische trends

 • Behoefte aan samenwerking met specialisten

  De aantrekkende huizenmarkt heeft niet voor een sterke rendementsverbetering gezorgd; de margedruk bij het passeren van hypothecaire transacties groeit. Hierdoor blijft het noodzaak om uit te breiden naar dienstverlening rond familie- en ondernemersrecht. Steeds meer notarissen beseffen dat ze deze diensten alleen in samenwerking met netwerkpartners kunnen invullen, zonder dat ze deze specialisten in dienst hoeven te nemen. Lees meer.

  Lees ook.

 • Operational efficiency is noodzaak

  Disintermediatie in het notariaat blijft doorgaan, doordat nieuwe toetreders transparantie brengen in tarieven. Het is dan ook zaak om eenvoudige producten, zoals huwelijkse en algemene voorwaarden en samenlevingscontracten, via IT strak in te richten. Hierdoor verschuift de focus naar operational efficiency. Lees meer.

 • Proactief maatwerk naast standaarddiensten

  Naast efficiënte standaarddiensten, moeten notarissen ook proactief maatwerk leveren. Door voorlichtingssessies rond wetswijzigingen te organiseren, actief te zijn op social media en mee te doen in ondernemersnetwerken, kunnen ze hun klantenkring zelfstandig uitbreiden. Bovendien krijgen klanten de kans om hun wensen duidelijk te maken. Belangrijke informatie voor de notaris, die hierop in kan spelen.

Han Mesters is Sector Banker Zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Kasper Buiting werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de Zakelijke dienstverlening.