Laatste update: 22 december 2016

Meubelindustrie

Tot deze branche behoort de vervaardiging van bedrijfs- en woonmeubelen (inclusief keuken- en badkamermeubilair). Bij bedrijfsmeubelen gaat het om de fabricage van meubels voor werkruimtes, kantoren en kantines. Bij woonmeubelen betreft het tafels, stoelen, kasten en bedden. Ook de interieurbouw wordt tot deze branche gerekend. De interieurbouw maakt diverse interieurs voor woningen en bedrijven, maar ook gaat het om de betimmering (afwerking of bedekking) van winkels, cafés en schepen. Tot slot komen we ook de stoffeerderrijen, de orgelbouwers en matrassenfabrikanten in deze branche tegen.

Algemene prognose

Door de toenemende verkopen van woningen heeft de vraag naar nieuwe meubelen een impuls gekregen. Daar profiteert de meubelindustrie van. De vooruitzichten voor woningmarkt blijven gunstig, alhoewel het groeitempo in transacties zal afnemen. Daardoor zal de productiegroei in 2016 ook een vertraging laten zien. Wij gaan uit van 1,5 procent in 2016 en dit groeitempo neemt in 2017 af naar 0,8%.

 • Afhankelijk van economische trends

  De Nederlandse economie groeit dit jaar en daar profiteert deze conjunctuurgevoelige branche van. Het aantal woningtransacties blijft dit jaar stabiel, de consumentenbestedingen nemen toe en de uitgaven aan woonmeubels blijft op peil. De markt voor kantoormeubilair is afhankelijk van de commercieel onroerend goed markt, die ook een sterk cyclisch karakter heeft. En aangezien het economisch tij voor het bedrijfsleven relatief gunstig is, betekent dit dat investeringen in kantoormeubelen en bedrijfsinterieurs zullen toenemen.

 • Export is een groeimarkt

  Terwijl het merendeel van de bedrijven zich met zijn bedrijfsactiviteiten richt op de binnenlandse markt, krijgt de export zo langzamerhand steeds meer aandacht. De exportmarkt voor in Nederland gefabriceerde meubelen is de laatste paar jaar sterker gegroeid. De export naar gebieden buiten de eurozone bleek hierbij de groeiparel. Maar België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn verreweg nog de grootste afzetgebieden voor Nederlandse meubelen.

 • Groot aantal kleine bedrijven met goede resultaten

  Deze branche is zeer kleinschalig van aard. Bijna 80 procent van het totaal aantal bedrijven kan worden getypeerd als eenmansbedrijf. Maar misschien is deze kleinschaligheid juist de kracht van de branche, want de financiële resultaten zijn relatief goed. De nettowinstmarge is gemiddeld 2,4 procent (periode 2011-2015). Daartegenover staat dat zodra de economische tegenwind toeneemt, de faillissementsgraad in deze branche relatief sterk stijgt.

Strategische trends

 • Meer behoefte aan maatwerk en innovatie

  Meubelmakers staan voor de uitdaging om in te spelen op de groeiende behoefte aan maatwerk. Van fabrikanten vraagt dit vergaande automatisering en een andere inrichting van processen. Zo is modulair bouwen in opkomst en zetten steeds meer bedrijven Quick Response Manufacturing (QRM) in om doorlooptijden te verkorten, efficiency te vergroten en kosten te verlagen. QRM bevordert de flexibiliteit van het productieproces; dat komt de concurrentiekracht van bedrijven ten goede. Lees meer.

 • Op zoek naar nieuwe duurzame concepten

  Duurzaamheid is steeds meer een kwaliteitskeurmerk waarmee de branche zich kan onderscheiden. In de circulaire economie zijn producten onderdeel van een kringloop; ze kunnen eindeloos worden gebruikt. Dit vraagt om duurzame materialen en een andere manier van produceren. Concepten als design-for-disassembly groeien: producten kunnen makkelijk worden ontmanteld en opnieuw opgebouwd. Ook passen steeds meer bedrijven een levenscyclusanalyse toe. Hiermee kunnen ze zien wat de milieubelasting van een product is tijdens de hele levenscyclus: van grondstof tot afvalverwerking. Lees meer.

 • Van kop tot staart: nieuwe samenwerkingsvormen

  Meubelfabrikanten zijn de afgelopen jaren zwaar getroffen door dalende omzetten en teruglopende consumentenbestedingen. Veel woonwinkels waaraan zij leverden, bestellen nu bij goedkopere fabrikanten in Oost-Europa en Azië. Dit dwingt fabrikanten en leveranciers tot een strategische heroriëntatie. Bijvoorbeeld een deel van hun activiteiten (internationaal) uitbesteden en zich concentreren op design, marketing en verkoop, terwijl de leverancier het meubilair produceert. In de projectenmarkt, zoals de inrichting van kantoorpanden, is deze aanpak al succesvol gebleken. Lees meer.

Casper Burgering werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de industrie. David Kemps is Sector Banker Industrie bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.