Laatste update: 21 december 2016

Metaalproductenindustrie

De branche vervaardigt een breed scala aan producten. Denk hierbij aan constructiewerken, kozijnen, ketels, radiatoren, gereedschap, hang- en sluitwerk, verpakkingen en huishoudelijke artikelen. De afnemersgroep van deze branche is divers en komen uit de bouw, installatiebranche, industrie, technische groothandel en groot- en detailhandel in gebruiksartikelen. Ook metaalbewerking valt onder deze branche en bestaat uit een grote diversiteit aan bedrijven, gezien de aard van de werkzaamheden (zoals smeden, persen, snijden, verspanen, profielwalsen en oppervlaktebehandeling).

Algemene prognose

Naast de machine-industrie is de bouwsector een belangrijke afnemersgroep. De gunstige verwachtingen voor de bouwproductie spelen de branche in de kaart, maar de productiegroei in de machinebouw schatten wij gematigd in. Wij verwachten dat in 2016 en 2017 de productie van metaalproducten verder zal groeien met respectievelijk 1,5 en 2,5 procent.

 • Grondstofprijzen werken door in afzetprijs

  De impact van trends in grondstofprijzen is relatief hoog. Het aardolieverbruik in de metaalproductenindustrie is aanzienlijk (aandeel 41 procent van de energiemix). Het aandeel aardgas- en elektriciteitsverbruik ligt lager. Sterke fluctuaties in olie- en gasprijzen brengen sterke beweeglijkheid in de afzetprijzen met zich mee en dat creëert onzekerheid bij klanten. Ook industriële metaalprijzen (aluminium, koper, staal) spelen een rol, alhoewel hier het prijsrisico grotendeels bij de opdrachtgever ligt.

 • Kleinschalige branche met overcapaciteit

  Met 10.630 bedrijven begin 2016 is de metaalproductenindustrie de grootste branche in aantal bedrijven binnen de sector industrie. De branche bestaat echter uit een groot aantal kleine bedrijven: 91 procent van het totaal aantal bedrijven heeft niet meer dan twintig werknemers in dienst. Het totaal aantal bedrijven is sinds 2007 met 26 procent gegroeid. Het aantal faillissementen ligt op een relatief hoog niveau. Mede gezien het hoge aantal bedrijven in de branche duidt dit deels op overcapaciteit.

 • Voordeel door meer efficiency

  De concurrentiedruk is toegenomen, onder meer door de kwaliteitsslag van veel buitenlandse producenten, die in veel gevallen tegen lagere kosten soortgelijke producten aanbieden. De laatste jaren hebben veel bedrijven geïnvesteerd in automatisering van het productieproces, met als doel om productie- en toeleveringsprocessen verder te optimaliseren. Dit leidt tot verhoging van de arbeidsproductiviteit, kortere doorloop- en omsteltijden en minder faalkosten.

Strategische trends

 • Productization: van onderdelen naar producten

  Machinebouwers ontwikkelen steeds meer modulair om hun klanten efficiënt te kunnen blijven bedienen. Voor deze vorm van ‘standaard maatwerk’ wordt meer van de metaalketen verwacht. Grote verspaners en plaatbewerkers moeten bijvoorbeeld complete producten of modules kunnen maken, in plaats van losse onderdelen. Hiermee worden ze Original Module Manufacturer en hebben ze veel competenties in de mechatronica nodig. Ook op logistiek vlak moeten ze de machinebouwer kunnen ontzorgen. Lees meer.

 • Internet of Things verbindt de keten

  Internet of Things (IoT) is in de industrie aan een opmars bezig. Zowel productiemachines als producten zijn steeds vaker met elkaar verbonden. De industrie gebruikt IoT vooral om de efficiency van processen te verhogen. Maar het is ook een middel om onderscheidende diensten en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Om aangehaakt te blijven bij de ontwikkelingen, moet de metaalketen de komende jaren investeren in software en automatisering; dé voorwaarden voor verdere ketenintegratie en succesvolle datadeling. En daarmee voor betere producten en processen. Lees meer.

 • Meer efficiënt dankzij LEAN en QRM

  Om kostenefficiënt te kunnen produceren, is een geoptimaliseerd productieproces noodzakelijk. Dit is tegelijk een voorwaarde voor het succesvol gebruik van IoT. Voor de optimalisatie is volledig inzicht in alle stappen van het productieproces nodig. De werknemer op de fabrieksvloer heeft hierin een cruciale rol. Door op de fabrieksvloer te investeren in Lean of Quick Response Manufacturing (QRM), kunnen doorlooptijden worden verkort, gaan de kosten omlaag en de efficiency omhoog. Ook de flexibiliteit van het productieproces verbetert, waardoor metaalbedrijven sneller op de wensen van hun klanten kunnen inspelen. Lees meer.

Ondernemer aan het woord

Ronald Koot, CEO Boers & Co FijnMetaal Groep

 

’Mechatronica levert ons nieuwe klanten op’

´We produceren complete metalen behuizingen en fijnmechanische onderdelen, en kregen van klanten steeds vaker de vraag of we ook complete modules konden leveren. Voor hen werkt een one-stop-shop veel sneller en eenvoudiger, dan met verschillende fabrikanten samen een module te maken. Daarom startten we op 1 januari 2016 met ons derde bedrijf: MechaTronica Industrie.’ Ronald Koot is CEO van Boers & Co FijnMetaal Groep in Schiedam. Het familiebedrijf, opgezet in 1895 als een graveer- en stempelfabriek, werd in mei 1940 tijdens het bombardement op Rotterdam compleet verwoest. Door het vuur smolten de munten in de geldkist aan elkaar. De toenmalige werknemers maakten er voor directeur Boers een briefopener van. De boodschap: dit is het eerste gereedschap om het bedrijf met zijn allen weer uit de as te laten herrijzen. De onderneming ontwikkelde zich tot twee bedrijven: PlaatWerk Industrie en FijnMechanische Industrie. En daar is nu dus nummer drie bij gekomen.

Hoe heeft Boers & Co zich voorbereid om met MechaTronica Industrie ook complexe modules te kunnen produceren?

‘Voordat we de markt hebben laten weten dat we dit kunnen, zijn we al jarenlang op de achtergrond bezig onze bedrijfsvoering aan te passen. Het vergt een enorme omslag om complexe, geassembleerde producten te kunnen leveren. Van 2013 tot 2015 hebben we een geavanceerd Enterprise Resource Planning systeem (ERP) in gebruik genomen, waarmee klanten méér, sneller en accurater informatie van ons kunnen krijgen over hoe ver we zijn met de productie van hun order. Dat ERP werkt uitmuntend. Ook zijn we, en dat is ook een proces van jaren geweest, overgegaan op Quick Response Manufacturing. QRM maakt het mogelijk flexibeler te produceren, met een kortere doorlooptijd, en met minder voorraden. Het vereist wel een compleet nieuwe mindset van onze medewerkers, die voor QRM in zelfsturende teams moeten werken. De organisatie moest op de schop. Al in 2012 zijn we begonnen met de opleiding van negen interne trainers om ons personeel op te leiden.’

En er moest gestart worden met engineering?

‘Ja, twee jaar geleden hebben we de eerste top-engineer aangetrokken. Wij hebben toen de B-Peg ontwikkeld, een snowboard beenprothese. Met dat project hebben we bewezen uitstekend een kwalitatief hoogstaand mechanisch eindproduct te kunnen ontwerpen en assembleren. Nu komen in mechatronica drie disciplines samen: fijnmechanica (frezen en draaien), fijnplaatwerk (lasersnijden, zetten, kanten en lassen) en elektronica. Sinds de start van MechaTronica Industrie een aantal maanden geleden, hebben al aardig wat nieuwe klanten ons ontdekt. Voor mij een bevestiging dat opschuiven in de productieketen een juiste strategische keuze is geweest.’

Vanwaar de keuze voor een eigen cleanroom?

‘Al onze producten zijn in één keer goed, met een hoge mate van precisie geproduceerd, en zo nodig in grote series. Die hoge kwaliteit waarderen onze klanten, bijvoorbeeld fabrikanten van meetapparatuur en medische apparatuur, omdat hun productieproces daardoor niet één moment in gevaar komt. Met een eigen cleanroom, kunnen we niet alleen tegemoet komen aan de hoogste reinigingsnormen, maar het scheelt de klant ook weer een extra stop. Vroeger lieten we dit door gespecialiseerde bedrijven doen, nu kan het in één keer geregeld worden. Dat hoort bij het maximaal ontzorgen van de klant, waar we naar streven.’

Casper Burgering werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de industrie. David Kemps is Sector Banker Industrie bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.