Laatste update: 1 februari 2019

Ingenieursbureaus

Ingenieursbureaus adviseren, ontwerpen, verrichten haalbaarheidsstudies, berekenen en begeleiden plannen op terreinen als bouw, installatietechniek, milieutechniek, machinebouw en procestechniek. Ingenieurs zijn vooral actief in de grond-, water- en wegenbouw, installatiesector en industrie. 84% van de ingenieursbureaus heeft maar 1 werknemer in dienst, maar een gering aantal grote, internationaal opererende bureaus domineert de ingenieursbranche.

Algemene prognose

Ingenieurs hebben relatief weinig last gehad van de crisis in de bouwsector en hun omzet lag in 2016 alweer boven het niveau van 2008. Internationale onzekerheden, zoals de verkiezing van Trump en het Brexit referendum, zijn een risico voor de grote ingenieursbureaus. Wij verwachten dat de omzet van ingenieurs zowel in 2017 als in 2018 met 2 procent groeit.

 • Internationale onzekerheden risico voor ingenieurs

  In 2016 werden we opgeschrikt door een aantal onverwachte economische ontwikkelingen, waarvan de uitslag van het Brexit referendum en de verkiezing van Trump als president van de Verenigde Staten de belangrijkste waren. De verwachte negatieve economische ontwikkelingen van met name het Brexit referendum zijn vooralsnog uitgebleven. Nu het Britse parlement premier May toestemming heeft gegeven om de artikel 50-procedure te starten, kan de onzekerheid weer oplopen. De grote ingenieursbureaus zijn veelal actief buiten Nederland en hebben daarom als eerste last van deze onzekerheden. Dit is een risico voor hen.

 • Investeringen infrastructuur vanaf 2018 gunstig

  De investeringen in de infrastructuur door de Rijksoverheid zijn belangrijk voor ingenieurs. Deze investeringen gaan vanaf 2018 weer groeien. Dit komt doordat er vanaf 2018 weer meer geïnvesteerd wordt in de infrastructuur. In de waterveiligheid wordt sinds 2015 minder geïnvesteerd. Maar per saldo nemen de investeringen vanaf 2018 weer toe. Er zal vanaf dan vooral meer in wegen worden geïnvesteerd.

 • Orderportefeuille ingenieurs daalde in 2016

  De orderportefeuille van ingenieurs steeg lange tijd, maar daar is in 2016 verandering in gekomen. In november 2015 bedroeg de orderportefeuille nog 6 maanden. De orderportefeuille is daarna gestaag gedaald naar 4,8 maanden in november 2016. Inmiddels is de orderportefeuille van ingenieurs weer opgelopen naar 5,4 maanden in mei 2017.

Strategische trends

 • Verder met verduurzaming

  Duurzaamheid is ook voor de bouwsector belangrijker dan ooit. En het gaat niet minder worden. Duurzaamheid gaat zowel over energie, CO2 reductie en klimaatverandering als over leefbare steden, gezondheid, arbeidsomstandigheden en gebruikscomfort. Op alle fronten zijn creatieve ingenieurs en adviseurs nodig om de noodzakelijke impuls te ondersteunen. Duurzaamheid gaat ook over de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Die transitie gaat ook veel vergen én opleveren voor de advies en ingenieursbureaus. Lees hier meer over de circulaire economie.

 • Specialiseren of generaliseren

  Steeds meer ingenieursbureaus worden grote, internationale spelers die zich richten op grootschalige projecten en/of een portefeuillebenadering hanteren. Leading thema’s voor de grote Nederlandse ingenieursbureaus zijn: design, urban development (grootstedelijke ontwikkeling en infra), energietransitie/verduurzaming, waterhuishouding en offshore. De middelgrote bureaus met ongeveer 100 fte treden vaak op als ketenpartner op projectniveau met een grote bouwaannemer of met de opdrachtgever (publiek en privaat). Vaak hebben deze partijen hun eigen ingenieursafdelingen ingekrompen of afgestoten, waardoor ze afhankelijk zijn van kennisinkoop. Bij voorkeur integraal, bij één loket.

 • Verschuiving in de keten, verschuiving in verantwoordelijkheid

  In een complexere wereld met meer mogelijkheden én risico’s, wordt de rol van ingenieursbureaus steeds belangrijker voor opdrachtgevers. Zekerheid is voor veel opdrachtgevers essentieel: ‘better safe than sorry’. Ingenieursbureaus spelen hierop in met vergaande ontwikkeling en integratie van hun kennis en kunde. De grotere opdrachtgevers verwachten ook tactisch en strategisch advies. Het verdienmodel gaat steeds vaker van betaling op urenbasis naar een fixed fee. Dit biedt de kans om integraal en langjarig betrokken te zijn. Die kansen bevatten ook nieuwe verantwoordelijkheden én risico’s voor ingenieurs.

Petran van Heel is Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de bouw.