Laatste update: 6 maart 2019

Hout- en bouwmaterialenindustrie

De houtindustrie omvat voornamelijk timmerbedrijven die producten voor de bouw produceren, zoals deuren, ramen, trappen en kozijnen. Daarnaast zijn er producenten van emballagemateriaal, plaatmateriaal en overige houtproducten (zoals lijsten) en bedrijven die hout verduurzamen. En Nederland kent nog een beperkt aantal houtzagerijen. De bouwmaterialenindustrie omvat de productie van onder meer stortklaar beton, betonproducten, cement, gips, glas, asfalt, baksteen en aardewerk. 62 procent van de bedrijven in de hout- en bouwmaterialenindustrie heeft 1 werknemer.

Strategische trends

  • Klantgericht bouwen

    Bouwen kan klantgerichter, slimmer, sneller, duurzamer en tegelijkertijd beter betaalbaar worden dankzij de innovatiekracht van toeleveranciers. De (hout- en bouwmaterialen)industrie was lange tijd vooral producent van een eindproduct, maar schuift steeds verder op naar partner voor co-design, levering, montage en garantie van een totaalproduct.  Extra service en dienstverlening gaan tot het standaardpakket behoren; zo komt het  steeds vaker voor dat een producent het hele geïnstalleerde product levert in plaats van een bouwpakket. Hiermee gaan ook ontwerp- en bouwrisico’s geleidelijk over naar de leverancier. Lees hier meer.

  • Digitaal produceren
    Het assortiment van de producent is niet meer alleen in een folder te bekijken, maar ook in een showroom. Steeds vaker is het product ook digitaal te downloaden,  met hieraan gekoppeld  alle specificaties (materiaal/grondstoffen). Mede door in BIM te werken, kan een  ontwerpteam complete bouwdelen intekenen en uitwerken. Vervolgens kan  de aannemer de hele order met de juiste BIM-applicaties verwerken en doorsturen naar het geautomatiseerde machinepark van de producent. Hiermee wordt de producent ook steeds meer een tailormade-aanbieder. Daarbij kan hij opschuiven in de bouwketen (naar voren én naar achter). Lees er hier meer over in onze publicatie over de industrialisering in de bouw

  • Duurzaam en duurzamer…

    De productie van bouwmaterialen is een energie intensieve industrie. De carbon footprint van de  gehele bouwketen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de industrie in de sector. Het wordt voor bedrijven in de sector steeds belangrijker om inzicht te hebben in hun CO2 productie en maatregelen te nemen voor CO2 reductie. Van alle geproduceerde elementen zullen in een materiaalpaspoort de (gerecyclede) grondstoffen bekend zijn. Een belangrijke voorwaarde voor een start van de circulaire energie. Een volgende stap in die circulaire economie kan zijn dat de bouwmaterialen industrie nieuwe verdienmodellen gaat genereren door de ontkoppeling van gebruik en bezit (met andere worden, eigendom blijft van haar grondstoffen en producten). Lees hier meer over onze ervaringen met circulair bouwen.

Petran van Heel is Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de bouw.