Laatste update: 9 augustus 2017

Gerechtsdeurwaarders/Incassobureaus

Gerechtsdeurwaarders hebben een wettelijke status om bij juridische geschillen gerechtelijke stukken uit te reiken en vonnissen uit te voeren. Een deel van de gerechtsdeurwaarders verricht ook niet ambtelijke diensten zoals incassowerkzaamheden. Deurwaarders zijn als enige in staat om bij geldvorderingen het hele traject van incasso tot ambtelijke handelingen zoals loonbeslag uit te voeren. Beroepsorganisaties zijn de KBvG en de NVI. Het BFT houdt toezicht op gerechtsdeurwaarders.

Algemene prognose

De teruggang van het aantal ambtshandelingen en geldvorderingen wordt deels goedgemaakt door de omzet uit het voorkomen van geldvorderingen en nieuwe diensten. Ondanks de tariefdruk gaan we wel uit van enige tariefverhoging.

 • Aantal geldvorderingen neemt af

  Met de verder groeiende economie stabiliseert het aantal consumenten en bedrijven met een betalingsachterstand hooguit. Daarbij blijft het gemiddelde bedrag aan leningen en kredieten onder druk staan vanwege de meer voorzichtige houding van de verstrekkers. Negatief voor de markt voor geldvorderingen is ook de verdere verschuiving van het innen naar het voorkomen van vorderingen. Positief is wel dat de preventieve werkzaamheden omzet opleveren en het productenpakket wordt uitgebreid met bijvoorbeeld debiteurenbeheer.

 • Concurrentie en prijsdruk nemen toe

  Het aandeel van het kleinere incassobureaus neemt gestaag toe. Inmiddels heeft ruim 90 procent van de incassobureaus minder dan 5 werknemers. De voortschrijdende schaalverkleining zorgt bij incasso’s voor een intensieve strijd om opdrachten en prijsdruk.
  Daarnaast oefenen grote schuldeisers die standaardvorderingen hebben uitstaan zoals ziektekostenverzekeraars, energiebedrijven en telecombedrijven, grote druk uit op de deurwaarderstarieven.

 • Aantal ambtshandelingen daalt

  Het aantal ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders neemt verder af. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de alsmaar toenemende griffierechten. Maar ook de verschuiving van inning naar preventie van geldvorderingen in het incassotraject speelt hier een rol. Hierdoor neemt het aantal vorderingen zonder een rechterlijke tussenkomst af. Wel vergt deze manier van werken meer arbeidsuren. Bij gecombineerde deurwaarders- en incassopraktijken neemt het aandeel van ambtelijke handelingen in de totale omzet dan ook af.

Strategische trends

 • Voorkomen is beter dan genezen

  De dienstverlening van deurwaarders en incassobureaus verschuift. In plaats van niet-betaalde bedragen achteraf te innen, zetten ze in op preventie van wanbetaling. Via data-analyse brengen ze het betaalgedrag van klanten in kaart en doen voorspellingen voor de toekomst. Vooral incassobureaus bieden vaak ‘credit management’ aan.

 • Digitalisering van standaarddiensten

  Door diensten geheel of gedeeltelijk online aan te bieden, wordt het incasso- of gerechtelijk traject versoepeld en gestandaardiseerd. Dit kan variëren van online klantdossiers inzien, tot zogeheten ‘Online Dispute Resolution’ waarmee geschillen buiten de rechter om kunnen worden opgelost. Lees meer.

 • Waardepropositie van deurwaarders staat onder druk

  Griffierechten blijven toenemen. Dit maakt de diensten van een gerechtsdeurwaarder duurder en daarmee minder aantrekkelijk.

  Lees ook:

Han Mesters is Sector Banker Zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Kasper Buiting werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de Zakelijke dienstverlening.