Laatste update: 3 oktober 2017

Expediteurs

Expediteurs ondersteunen verladers bij de regie van hun logistieke processen en de uitvoering van hun goederenstromen. Dit houdt in dat zij zorg dragen voor de keuze van de vervoersvorm en de afhandeling van de administratieve formaliteiten, zoals de naleving van nationale en internationale regelgeving. Steeds meer expediteurs bieden daarnaast nevendiensten aan, zoals warehousing en opslag.

Algemene prognose

De economische groei in Nederland en de eurozone zal voor meer vrachtvolumes zorgen, maar de expediteurs bevinden zich in een sterk veranderend speelveld. Gewijzigde regelgeving, strengere grenscontroles, digitalisering en geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor uitdagingen.

 • Tweedeling – Economische groei vooral in Nederland, risico’s liggen in het buitenland

  Naar verwachting groeit de consumptie in 2017 en 2018 nog flink door. Dit zorgt ervoor dat de volumes toenemen in een aantal Nederlandse sectoren, zoals de detailhandel en de bouwsector. Inmiddels stijgen de grondstofprijzen weer en voor 2017 wordt verdere groei verwacht. Risico’s voor de groei liggen voornamelijk in het buitenland. Internationale onzekerheden blijven bestaan, zoals de onderhandelingen over de Brexit. De expediteurs gericht op de internationale markt zullen dan ook meer risico’s op hun groeiprognoses moeten incalculeren, dan expediteurs gericht op het binnenland.

 • Digitale transformatie – Veranderend speelveld

  Het samenbrengen van vracht en transporteur is een van de kerntaken van een expediteur. In de doorgaans weinig transparante transportmarkt heeft een particuliere of kleinzakelijke verlader veelal een ervaren gids nodig om ervoor te zorgen dat goederen juist worden vervoerd. Die rol van het samenbrengen van vraag en aanbod wordt steeds meer digitaal ingevuld, door middel van portals. Maar ook andere digitale ontwikkelingen, zoals 3D printen, robotisering en big data veranderen het speelveld voor expediteurs.

 • Complexere wereld – Biedt kansen, maar brengt ook risico’s mee

  Geopolitieke spanningen zorgen ervoor dat de wereld steeds complexer wordt. Maar ook regelgeving met betrekking tot veiligheid en de steeds machtigere consument zorgt voor uitdagingen. In deze ingewikkelde dynamiek is het belangrijk voor verladers om grip op hun logistiek proces te houden. De expertise van de expediteur kan hierbij helpen. Maar ook gebeurt het dat de verlader voor de vlucht voorwaarts kiest en logistiek in eigen handen neemt.

Strategische trends

 • Vernieuwen is de enige weg naar toegevoegde waarde

  De wereld van de expediteur verandert snel. Trends als globalisering, near shoring, data-technologie, maar ook 3D printing zijn leidend. Daarbij beïnvloedt de digitale transformatie bestaande logistieke processen continu, zie bijvoorbeeld de mogelijke impact van block chain technologie. De verbinding die de expediteur maakt tussen vraag en aanbod stelt steeds hogere eisen aan zijn rol als strategisch logistiek specialist. Logistieke kennis gecombineerd met informatie technologie staan centraal. Dát is de toegevoegde waarde waarop de expediteur zijn rol verder moet uitbouwen.

 • Specialisme biedt kansen in complexe logistiek

  Het verschil tussen logistiek dienstverleners en de traditionele rol van de expediteur wordt kleiner. Een eigen identiteit is mogelijk door te specialiseren in een niche of hooggekwalificeerd te zijn op het gebied van informatie-uitwisseling en documentatie. De markt van de expediteur is met name gericht op internationale logistieke ketens. Dit blijft een complex speelveld met een behoefte aan professionele expediteurs die steeds meer end-to-end oplossingen aan kunne bieden.

 • Onboarding van jonge denkkracht

  De huidige jonge generatie gaat versnelling brengen in uw veranderende rol als expediteur. Zij brengen denkkracht met kennis van IT, denken niet enkel meer primair vanuit goederenstromen. Zij zetten de norm voor de toekomst die gisteren begonnen is. Online platforms en algoritmes zijn leidend in de aansturing van vraag en aanbod. Logistieke efficiëntie en Co2 reductie zijn actuele vraagstukken. Dit vraagt om een organisatie-aanpassing met ruimte voor een vernieuwende, transparante cultuur.

Ondernemer aan het woord

René Visser en Ron Kleinsmit, directieteam Portena Logistiek

 

’Al zet je alle state of the art IT in, de menselijke factor bepaalt succes’

‘Er is maar één factor die continu hetzelfde blijft, en dat is, of je het nu leuk vindt of niet: verandering. Zeker als je veel voor de retail werkt, zoals wij. Het winkellandschap transformeert zó sterk en zó snel, wij moeten wel anticiperen. Anders red je het niet. Samen met klanten denken we slimmere logistieke concepten uit. De focus gaat daarbij steeds meer naar de supply chain, de toeleveringsketen. Daarbij helpt het dat we ook 65.000 vierkante meter warehouses hebben.’ René Visser, algemeen directeur van Portena Logistiek, ziet het belang van IT, maar goede systemen alléén zijn niet genoeg. ‘Het draait in de logistiek om een samenhang van proces, mens, materialen en (IT) systemen. En daarvan is de menselijke factor de meest bepalende voor succes.’ Die visie deelt hij met operationeel directeur Ron Kleinsmit, – ze besturen het bedrijf als één team.

IT systemen kun je updaten, maar hoe verbeter je prestaties van je werknemers?

Ron Kleinsmit: ‘De veranderende wereld bepaalt het speelveld. Portena is 83 jaar geleden begonnen met melkbussen ophalen. Nu zijn we de grootste fietsendistributeur van West Europa. En werken we veel voor de voedingsindustrie. Daar wordt een optimale ketentransparantie steeds belangrijker. Omdat onze manier van werken snel verandert, om aan de wensen van de rap veranderende markt tegemoet te komen, is het cruciaal dat je mensen in hetzelfde tempo mee ontwikkelen. Sinds anderhalf jaar doen we het programma Continu Verbeteren. Om een opener, positieve cultuur te creëren, om beter contact met elkaar te maken. We zijn een Fries bedrijf, nuchter, maar neem van mij aan dat de mensen zich hier kwetsbaar en constructief durven opstellen. Dat is ook nodig, en ik vind het fantastisch. We merken echt een andere werkhouding, en dat vergt discipline en uithoudingsvermogen. In één of twee maanden krijg je dat niet voor elkaar.’

Wat zijn jullie ambities in maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 uitstoot reduceren?

René Visser: ‘Daarin willen we excelleren. En de maatschappij vraagt om alternatieven zoals inzet van hybride en LNG-voertuigen, en van LZV’s, lange zware vrachtwagens die iets meer brandstof gebruiken, maar wel véél meer vracht mee kunnen nemen. Maar duurzaamheid is niet alleen: met gasauto’s of elektrische auto’s rijden. Leeg rijden komt bij ons bijvoorbeeld steeds minder vaak voor. Ook door vrachtstromen slim te bundelen behalen we veel milieuwinst. Het nieuwe rijden, wat alweer een tijdje bestaat, bespaart ons veel kosten voor brandstof en onderhoud, denk aan banden en remblokken. We onderzoeken het gebruik van spoilers aan de zijkanten van vrachtwagens. Hoe meer klanten en andere partijen bereid zijn te betalen voor duurzaamheid, hoe interessanter het wordt. ‘

Een slimmere logistiek die jullie met klanten samen bedenken, waarbij overbodige kilometers geminimaliseerd worden, is ook gemakkelijker te realiseren met de modernste IT?

René Visser: ‘Klopt. In rap tempo wordt het belang alsmaar groter. In 2016 nemen we een Logistiek Beheer Systeem in gebruik, voor een integrale benadering van transport en warehouse. De hele keten wordt erdoor beïnvloed, een aantal van onze klanten sluiten hun eigen Enterprise Resource Planning systemen erop aan, en kunnen zo véél efficiënter werken, qua kosten, service en duurzaamheid. We zijn graag de regisseur van de supply chain van de klant, door te coördineren en stroomlijnen. Daar heeft de klant moed voor nodig, want die moet gevoelige informatie durven delen. Je moet elkaar opzoeken.’

Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de transport en logistieke sector. Bart Banning is Sector Banker Transport & Logistiek bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.