Laatste update: 22 december 2016

Elektro & -technische apparatenindustrie

Deze branche bestaat uit de elektrotechnische en de elektrische apparatenindustrie. De branche maakt producten voor zowel consumenten als producenten. Het gaat om producten zoals consumentenelektronica (audiovisuele apparaten), computers en verlichting. Ook is de branche toeleverancier van elektronische componenten en printplaten, meetapparatuur en elektromotoren en –panelen. Grote afnemers komen uit de energie en industriële sector (transportmiddelen, telecommunicatie en elektrotechniek), maar ook uit de technische groothandels en de bouw- en installatiesector.

Algemene prognose

Bij een groot deel van de eindgebruikers zijn de vooruitzichten relatief gunstig en dit komt terug in onze productieverwachtingen voor 2016 en 2017. De groei in de industriële branches en in de bouw gerelateerde sectoren zal een positieve uitwerking hebben op de productiegroei. Wij denken dat in 2016 de productie met gemiddeld 6,1 procent zal groeien. De groei zal in 2017 aanhouden, maar zal gemiddeld lager uitkomen op 3,3 procent.

 • Productie- en omzetgroei zijn erg grillig

  De productiegroei laat een positieve trend zien en schommelt al meer dan 14 maanden boven zijn lange termijn gemiddelde groei. Maar de productiegroei laat op maandbasis zeer grote uitschieters naar boven en beneden zien. Zo is in het eerste kwartaal van 2016 de productie sterk gegroeid (met 15 procent op jaarbasis) en op het eerste gezicht vormt dat een goede basis voor de rest van het jaar. Maar gezien de grilligheid vormt dat zeker geen zekerheid. Want in het tweede en derde kwartaal neemt het groeitempo sterk af. De omzet staat nog onder druk, waar een zwakkere binnenlandse vraag aan ten grondslag ligt.

 • Export vooral naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

  De exportintensiteit (dat is de exportwaarde versus de totale omzet) ligt in deze branche op gemiddeld 68 procent. De grootste handelspartners zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en de verwachting is dat de export naar deze landen verder zal groeien. De geëxporteerde producten betreft vooral (onderdelen van) telecommunicatietoestellen. Dit zijn met name de groeiparels in de export en deze zullen ook komend jaar blinken. De groei van de export van elektrische apparaten (krachtwerktuigen e.d.) zal wat stroever verlopen.

 • Kleinschalige branche maar solide basis

  Zoals zoveel branches binnen de industriële sector, wordt ook deze branche gekarakteriseerd door kleinschaligheid. Meer dan 85 procent van het aantal bedrijven binnen deze branche heeft niet meer dan 20 werknemers in dienst. De gemiddelde faillissementsgraad ligt in deze branche sinds 2009 op 1,3 procent. De afgelopen twee jaar lag deze ratio beduidend lager. Ook het gemiddelde bedrijfsresultaat (voor belasting en afschrijvingen) staat met 8,3 procent ruim boven het sectorgemiddelde van 7,8 procent.

Strategische trends

 • Fabrikanten verschuiven naar service, toeleveranciers naar modules en producten

  Fabrikanten halen steeds meer omzet uit dienstverlening en minder uit traditionele machine- en apparatenverkoop (Servitization). Service is niet langer een kostenpost, maar een kans om afnemers beter van dienst te zijn en extra omzet te genereren. Lees hier meer over Servitization.

  Van toeleveranciers wordt verwacht dat ze complete producten of modules kunnen maken (Productization). Wat competenties betreft, schuiven zij dichter naar het oem’erschap toe. Lees hier meer over productization.

 • Internet of Things verbindt alle apparaten

  Internet of Things (IoT) is in de industrie aan een opmars bezig. Zowel productiemachines als producten staan steeds vaker met elkaar in verbinding. De industrie gebruikt IoT vooral om de efficiency van processen te verhogen en daarmee kosten te verlagen. Maar het is ook een middel om nieuwe, onderscheidende diensten te verkopen. Met nieuwe services als onderhoud-op-afstand, voorspelbaar onderhoud en pay-per-use kunnen fabrikanten hun toegevoegde waarde vergroten en afnemers verder ontzorgen. Lees meer.

 • Vergroting internationale eindmarkten

  Naast een uitstekende positie in Nederland, hebben bedrijven in de branche vaak een sterke positie in een internationale nichemarkt. De verschuiving naar het buitenland zet steeds verder door. Een logische ontwikkeling, want door snelle technologische ontwikkelingen en veranderende klantwensen nemen de kosten voor R&D toe. Alleen in een groeiende internationale afzetmarkt zijn deze toenemende investeringen terug te verdienen.

Casper Burgering werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de industrie. David Kemps is Sector Banker Industrie bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.