Laatste update: 9 augustus 2017

Beveiligingsbedrijven

De branche bestaat uit technische beveiliging zoals meldkamers en particuliere beveiliging. Een particulier beveiligingsbedrijf levert manbewaking voor bijvoorbeeld evenementen, personen, objecten en waardetransport. De Nederlandse Veiligheidsbranche behartigt de belangen van particuliere beveiligingsbedrijven. De VEBON-NOVB komt op voor de belangen van aanbieders van technische beveiliging. Beide organisaties hanteren keurmerken die de professionaliteit moeten waarborgen.

Algemene prognose

De verdere groei van de bedrijvigheid is gunstig voor de beveiligingsmarkt. Door structurele verzadiging van de markt kan de sector echter weinig omzetgroei realiseren.  Per saldo gaan wij uit van een toename van de omzet van 0,5% in 2017. In 2018 zal de branche geen omzetgroei laten zien.

 • Structurele factoren ondermijnen volume

  Gunstig voor de beveiligingsmarkt is de verdere groei van de Nederlandse economie en daarmee van de bedrijvigheid.  Negatieve structurele zaken blijven echter het marktvolume ondermijnen. Zo daalt het aantal bedrijfsgebouwen en m2 bedrijfsruimte door een efficiënter gebruik van bedrijfslocaties, automatisering en thuiswerken. Ook gaat de rijksoverheid door met het inbesteden van beveiligingsdiensten.

   

 • Tariefdruk ‘fact of life’

  De branche is zeer kleinschalig van aard en klanten zien vooral manbewaking als een ‘commodity’. De concurrentie is dan ook hevig en de tariefdruk sterk. Hierdoor wordt er steeds meer technologie ingezet om de efficiency van het beveiligingswerk te verhogen. Verwacht wordt dat het beveiligingswerk steeds meer gaat opschuiven van manbeveiliging naar beveiliging op afstand. Daardoor daalt het volume aan beveiligingsdiensten, maar stijgen de tarieven. per saldo blijft er weinig omzetgroei over.

 • Uitbreiding dienstenpakket moet omzet verhogen

  Beveiligingsbedrijven proberen in toenemende mate inzicht te krijgen in de beveiligingsproblemen en –doelstellingen van hun opdrachtgevers. Ze kunnen daar dan proactief op reageren en oplossingsrichtingen voor aangeven. Door meer in te zetten op het adviseren van hun klanten wordt hun toegevoegde waarde verhoogd wat de omzet ten goede moet komen. Deze uitbreiding van het dienstenpakket vergt echter tijd en leidt op de korte termijn nog niet tot een substantiële opwaartse druk op de omzet.

Strategische trends

 • Beveiliging wordt digitaal

  Door de overgang van analoge naar digitale beveiliging is de operational efficiency in de sector toegenomen. Digitale beeldverwerking, camera’s van hoge kwaliteit en video-analyseapplicaties zorgen voor meer alertheid en efficiëntie. Naast nieuwe apparatuur, vraagt digitale beveiliging andere vaardigheden; daarom zijn investeringen in materiaal en personeel nodig. Lees meer.

 • Markt van specialisten en allrounders

  De markt is sterk verzadigd, waardoor manbewaking tot een commodity is verworden. Ondernemers maken daarom de strategische keuze tussen specialisatie of dienstenuitbreiding. Voor specialisatie liggen de meeste kansen in markten waarvoor speciale richtlijnen gelden: denk aan beveiliging van vliegvelden of grote evenementen. Bij een keuze voor uitbreiding wordt beveiliging vaak aangevuld met diensten als schoonmaken en catering; zo onstaat een ‘allround facility management’-organisatie. Lees meer.

 • Groeiende vraag naar centrale high-tech preventie

  Beveiliging is bij steeds meer opdrachtgevers een seniormanagement-prioriteit. Met het toenemende bewustzijn over risico’s en bedreigingen groeit ook de interesse in beveilingsgerelateerde onderwerpen. De focus ligt vooral op preventieve maatregelen, nieuwe technologieën en de centralisatie van beveiliging om de ‘on-site’ bewaking te vervangen. Lees meer.

Han Mesters is Sector Banker Zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Kasper Buiting werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de Zakelijke dienstverlening.