Laatste update: 1 februari 2019

Architectenbureaus

Architecten zorgen voor het concept, het ontwerp en bestek en zien toe op de uitvoering van (nieuw)bouwprojecten. Naast het ontwerpen van complete (nieuw)bouwprojecten, zijn architecten ook betrokken bij verbouwingen en restauraties. Voor de meeste architecten is de woningbouw het belangrijkste werkgebied. 81 procent van de architectenbureaus heeft maar 1 werknemer.

Algemene prognose

De omzet van architecten steeg in 2016 met 6,3 procent en hun omzet zal in 2017 naar verwachting met 5 procent groeien en in 2018 met 3 procent. Daarmee zijn de architecten er nog lang niet. Hun omzet ligt nog 40 procent onder het niveau van 2008. Architecten blijven profiteren van het herstel van de woningmarkt en zien hun tarieven langzaam stijgen.

 • Herstel woningmarkt belangrijk voor architecten

  Het grootste gedeelte van de opdrachten van architecten betreft opdrachten voor nieuwe woningen. Daarom profiteren architecten nu van de opleving van de woningmarkt wat zich met enige vertraging vertaalt in de bouw van nieuwe woningen. Het aantal woningtransacties steeg in 2016 met 20,5 procent, maar naar verwachting zal de komende jaren de woningmarkt in rustiger vaarwater komen. De transacties zullen in 2017 met 15 procent stijgen en in 2018 dalen met 5 procent. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen steeg in 2016 met 10 procent. In 2016 werden 53.872 nieuwe woningen gebouwd, een stijging van 11,3 procent ten opzichte van 2015. In de eerste 8 maanden van 2017 werden al 39.409 nieuwe woningen gebouwd.

 • Tarieven architecten stijgen weer

  In navolging van het herstel van de woningmarkt en woningbouw, kunnen architecten weer hogere prijzen vragen. Het eerste herstel was in 2015 al zichtbaar, toen stegen de tarieven van architecten met 0,3 procent, niet gecorrigeerd voor inflatie. In 2016 zette de ontwikkeling door. Toen stegen de tarieven met 1,7 procent. Dit heeft ervoor gezorgd dat de omzet in 2016 ook flink steeg. In 2016 is het aantal architectenbureaus met maar 1 werknemer licht gedaald. Nu het weer beter gaat met de architectenbureaus zijn zzp’ers die noodgedwongen voor zichzelf waren begonnen weer in dienst gegaan van een groter bureau. In 2017 zet de stijging van de tarieven door. In het eerste halfjaar van 2017 stegen de tarieven met 5,8 procent j-o-j.

 • Nieuwe opdrachten architecten in woningbouw

  Dat de woningbouw belangrijk is voor architecten, blijkt ook uit de nieuwe opdrachten die architecten krijgen. In de eerste drie kwartalen van 2016 steeg het aantal ontvangen opdrachten met 14 procent. Dit kwam door meer opdrachten voor nieuwe woningen en renovatie van woningen. Architecten kregen minder opdrachten voor de renovatie en nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. Wel hebben de architecten nog veel minder opdrachten dan voor de crisis.

Strategische trends

 • SMART architect

  Architecten zijn de creatievelingen in het ontwerpproces dat aan het bouwen vooraf gaat. Hier worden de eerste lijnen uitgezet. De kracht van de architect ligt in de combinatie van creativiteit, kennis én verbinden binnen en buiten de sector. Met die creatieve wendbaarheid creëer je een voorsprong. Door slimmer samenwerken, kennis van de nieuwste technologische ontwikkelingen en (materiaal)innovaties kan zowel architectuur als duurzaamheid naar een hoger niveau worden gebracht. Hiermee creëer je vanaf het begin  oplossingen die niet bereikt zouden worden in traditionele, meer lineaire, businessmodellen. Dat is de toegevoegde waarde van een SMART architect. Lees hier meer over de meerwaarde van creativiteit.

 • Digitalisering wordt zichtbaar

  De voortdurende digitalisering van de sector kan gezien worden als een kans voor de architect. Digitalisering stopt niet bij BIM, maar gaat via VR/AR, het materialenpaspoort en Blockchain nog veel verder. De architect kan juist nu het verschil maken in het ontwerptraject, en dat wordt in een steeds vroegere fase van het ontwerp al zichtbaar. Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) bieden kansen voor betere communicatie, een beter proces, lagere faalkosten en meer tevreden klanten. Dat telt voor alle branches. In de bouwsector zijn de architecten de aangewezen partij om deze digitale handschoen op te pakken. Lees hier meer over digitalisering in de bouw.

 • Vormgeven aan duurzaamheid

  Duurzaamheid is ook voor de bouwsector belangrijker dan ooit. En dit gaat niet minder worden. Duurzaamheid gaat een volgende fase in nu er meer en meer voorbeelden zijn dat we van een lineaire naar een circulaire economie gaan. Architecten dienen steeds vaker in de ontwerpfase al rekening te houden met enkele belangrijke principes van de circulaire economie; reduce, reuse en recycle. Co-creatie in de bouwketen, toepassing van nieuwe technologieën en bewustwording gaan hier het verschil maken. Architecten kunnen met deze kennis in huis een belangrijke positie innemen in het circulaire ontwerptraject. Ze geven vorm aan deze nieuwe duurzaamheid. Meer over architecten en circulair ontwerpen in bijgaande vlog.

Petran van Heel is Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de bouw.