Laatste update: 6 maart 2019

Architectenbureaus

Architecten zorgen voor het concept, het ontwerp en bestek en zien toe op de uitvoering van (nieuw)bouwprojecten. Naast het ontwerpen van complete (nieuw)bouwprojecten, zijn architecten ook betrokken bij verbouwingen en restauraties. Voor de meeste architecten is de woningbouw het belangrijkste werkgebied. 81 procent van de architectenbureaus heeft maar 1 werknemer.

Strategische trends

  • SMART architect

    Architecten zijn de creatievelingen in het ontwerpproces dat aan het bouwen vooraf gaat. Hier worden de eerste lijnen uitgezet. De kracht van de architect ligt in de combinatie van creativiteit, kennis én verbinden binnen en buiten de sector. Met die creatieve wendbaarheid creëer je een voorsprong. Door slimmer samenwerken, kennis van de nieuwste technologische ontwikkelingen en (materiaal)innovaties kan zowel architectuur als duurzaamheid naar een hoger niveau worden gebracht. Hiermee creëer je vanaf het begin  oplossingen die niet bereikt zouden worden in traditionele, meer lineaire, businessmodellen. Dat is de toegevoegde waarde van een SMART architect. Lees hier meer over de meerwaarde van creativiteit.

  • Digitalisering wordt zichtbaar

    De voortdurende digitalisering van de sector kan gezien worden als een kans voor de architect. Digitalisering stopt niet bij BIM, maar gaat via VR/AR, het materialenpaspoort en Blockchain nog veel verder. De architect kan juist nu het verschil maken in het ontwerptraject, en dat wordt in een steeds vroegere fase van het ontwerp al zichtbaar. Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) bieden kansen voor betere communicatie, een beter proces, lagere faalkosten en meer tevreden klanten. Dat telt voor alle branches. In de bouwsector zijn de architecten de aangewezen partij om deze digitale handschoen op te pakken. Lees hier meer over digitalisering in de bouw.

  • Vormgeven aan duurzaamheid

    Duurzaamheid is ook voor de bouwsector belangrijker dan ooit. En dit gaat niet minder worden. Duurzaamheid gaat een volgende fase in nu er meer en meer voorbeelden zijn dat we van een lineaire naar een circulaire economie gaan. Architecten dienen steeds vaker in de ontwerpfase al rekening te houden met enkele belangrijke principes van de circulaire economie; reduce, reuse en recycle. Co-creatie in de bouwketen, toepassing van nieuwe technologieën en bewustwording gaan hier het verschil maken. Architecten kunnen met deze kennis in huis een belangrijke positie innemen in het circulaire ontwerptraject. Ze geven vorm aan deze nieuwe duurzaamheid. Meer over architecten en circulair ontwerpen in bijgaande vlog.

Petran van Heel is Sector Banker Bouw bij ABN AMRO. Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector. Madeline Buijs werkt als sector econoom bij ABN AMRO. Zij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de bouw.