Laatste update: 9 augustus 2017

Accountantskantoren

Binnen accountantskantoren werken openbare accountants die controles uitvoeren, financiële administraties voeren en jaarrekeningen opstellen. Een openbare accountant stelt vast of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en geeft zijn oordeel daarover weer in een accountantsverklaring. Accountantskantoren geven ook advies op onder andere administratief en fiscaal gebied. Accountants zijn geregistreerd bij de NBA, die waakt over een goede beroepsuitoefening van de leden.

Algemene prognose

Vanaf 2010 heeft de branche 5 jaar omzetkrimp meegemaakt. . In 2015 en 2016 liet de sector weer een gezonde groei zien.  Wij verwachten een verdere toename van de omzet in 2017, en wel met 4,5 procent. In 2018 neemt de groei wat af tot 3,5%.

 • Marktvolume neemt toe

  De groeiende economie en bedrijvigheid pakken gunstig uit voor de vraag naar accountantsdiensten. Ook neemt het aantal bedrijven en instellingen die wettelijk gecontroleerd moeten worden, toe. Verder worden er ten behoeve van een betere kwaliteit meer uren gestopt in controleactiviteiten. Daar staat tegenover dat door standaardisering, digitalisering en automatisering handmatige werkzaamheden afnemen en branchevreemde partijen de accountantsmarkt betreden. Per saldo neemt het marktvolume wel toe.

 • Samenstelpraktijk blijft voorlopig de kurk waar de accountancy op drijft

  Het percentage van advies gerelateerde diensten van de omzet blijft met ongeveer 12% over de afgelopen 8 jaar opmerkelijk constant voor de kleinere en middelgrote accountants. In de samenstel praktijk vindt inderdaad druk op de marges plaats maar niet zo groot als wij in eerste instantie dachten. Door de crisis van 2009 hebben veel kantoren geïnvesteerd in procesoptimalisatie en besparingen in de personeelskosten. Het neveneffect hiervan is dat de samenstel praktijk nog langer een cash cow kan blijven. Veel partijen werken samen: ofwel door middel van het investeren in een ‘wasstraat’ voor het maken van een jaarverslag ofwel door met partners te investeren in de vereisten die nodig zijn voor het in stand houden van de controle praktijk. Gevaar bestaat dat nieuwe toetreders vanuit de ICT wereld de marges in de samenstel praktijk versneld kunnen uithollen.

   

 • Advisering biedt nog geen soelaas

  Door meer diensten met een hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen, kan de tariefdruk op standaarddiensten worden omzeild. Er wordt vooral gedacht aan het uitbreiden van adviesdiensten richting de opdrachtgever. Hierbij gaat het ook nog om een proactieve wijze van adviseren. De verschuiving naar meer advisering verloopt echter moeizaam, mede omdat het tijd vergt voordat de accountant zich de adviesbekwaamheden heeft eigen gemaakt. Op de korte termijn zien wij daarom de adviesomzet niet substantieel toenemen.

   

Strategische trends

 • Aangescherpte regels dwingen kantoren tot keuzes

  Door scherpere wet- en regelgeving moet de kwaliteit van audits omhoog. Deze slag maken kost tijd en moeite, die niet alle accountantskantoren kunnen opbrengen. Sommige accountants zien daarom af van hun auditdiensten. Andere kantoren kiezen ervoor om deze juist wél aan te bieden. Ze gebruiken de service als instrument om zich als complete dienstverlener in de markt te zetten. Lees meer.

 • Centrale rol voor Management Informatie Systemen

  Management Informatie Systemen zijn een essentieel onderdeel van de waardepropositie van accountants. Het mes snijdt aan twee kanten: klanten krijgen realtime inzicht in hun performance, terwijl accountants de data kunnen gebruiken om hun adviezen en audits aan te scherpen. Lees meer. 

 • Accountancy vergt combinatie van vaardigheden

  Accountants hebben andere vaardigheden nodig. Analytische kracht blijft essentieel, maar moet vaker worden ingezet op Big Data- en Blockchain-vraagstukken. Inlevingsvermogen en sociale vaardigheden zijn vooral belangrijk voor de adviespraktijk. Een bedrijfscultuur die dit ondersteunt en het mogelijk maakt om creatieve klantoplossingen te creëren, is hiervoor noodzakelijk.

  De ‘zachte’ – bedrijfscultuur- kant krijgt ook binnen de accountancy steeds meer aandacht: het wordt een belangrijke basis van onderscheidend vermogen. Ook voor het vinden en binden van talent aan de eigen organisatie.

  Lees meer.

  Lees hier ook meer.

Han Mesters is Sector Banker Zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.  Als Sector Banker ligt zijn focus op de strategie en bedrijfsvoering in de sector.

Kasper Buiting werkt als sector econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor de economische analyses over de Zakelijke dienstverlening.