Ethanol heeft een rol in de energietransitie

door: Casper Burgering

De prijzen van maïs en suiker zijn dit jaar scherp gestegen. De maïsprijs is sinds 1 januari 2021 al met 25% toegenomen. De prijs van suiker bleef niet achter en steeg met 21% dit jaar. De hogere inputprijzen blijven, maar het post-Covid-19-herstel legt de producenten van ethanol geen windeieren.

Maïs- en suikermarkt

De maïsprijs blijft dit jaar relatief hoog. De vraag vanuit de twee belangrijkste markten blijft robuust. Enerzijds neemt de vraag naar vloeibare brandstoffen – zoals ethanol als duurzame brandstof dat wordt bijgemengd bij bijvoorbeeld benzine – wereldwijd flink toe en anderzijds importeert China steeds hogere volumes, met name uit de VS. Daarnaast staat het aanbod van maïs uit Brazilië en Argentinië onder druk door de aanhoudende droogte. Maar droogte zou deze zomer ook zijn weerslag kunnen krijgen op de Augustus-oogsten in de VS. Met de toenemende kans op weersextremen is dit geen ondenkbaar scenario.

Ook de suikerprijs houdt dit jaar zijn relatief hoge niveau vast. Brazilië – het grootste suiker producerende land – heeft momenteel te kampen met droogte. Dit zet druk op het aanbod. En in India – na Brazilië het grootste suiker producerende land – is de regering voornemens om tot en met september een exportsubsidie van 31,4% te schrappen. Dit gaat ook ten koste van de beschikbaarheid van suiker. En dat terwijl de vraag naar suiker toeneemt. Per saldo gaat de International Sugar Organisation (ISO) uit van een tekort aan suiker in het seizoen 2020/21.

Klimaatcrisis en de kansen voor ethanol

Het einde van de klimaatcrisis is nog lang niet in zicht en dit houdt de rol van CO2 bij de klimaatverandering in de beleidsdiscussies levend. Iedereen is op zoek naar oplossingsmogelijkheden om de uitstoot van CO2 versnelt te reduceren. Elektrificatie is de heilige graal, maar hernieuwbare brandstoffen – zoals ethanol – zijn ook onderdeel van de transitie.

De Renewable Fuel Association (RFA) in de VS beweert dat het gebruik van ethanol in benzine de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector verminderde met 47,3 miljoen ton CO2-equivalenten in 2020. Dit is hetzelfde als het volledig van de weg halen van 10,1 miljoen auto’s. Met dergelijke resultaten in gedachte gaat de behoefte aan auto’s die geschikt zijn voor hogere ethanolmengsels alleen maar toenemen.

De elektrificatie van ons wagenpark verdient echter nog steeds de voorkeur om de klimaatdoelen te halen, aldus het Internationale Energieagentschap (IEA). Maar die elektrificatie komt pas net op gang. In het Sustainable Development Scenario van het IEA – dat uitgaat van een netto CO2-neutrale economie in 2050 – wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat tegen 2040 ongeveer 50% van het wagenpark elektrisch is. Dan zijn er dus voorlopig nog voldoende kansen voor ethanol in deze transitie weggelegd.

Daarnaast gaat elektrificatie niet alle sectoren van de economie helpen om koolstofarm te worden. Volgens het IEA zijn er altijd bepaalde onderdelen van een economie moeilijk te elektrificeren. Denk aan luchtvaart en zwaar wegtransport. Dan blijven de vloeibare brandstoffen – waaronder ethanol – nog lange tijd nodig om te kunnen functioneren.

Deze column heeft op 7 juni 2021 in de Financiele Telegraaf gestaan, onder de titel ‘Ethanol claimt rol in energietransitie’