Deel bedrijfsleven zucht onder belastingschuld uit lockdown

door: Franka Rolvink Couzy , Jan-Paul van de Kerke , Nadia Menkveld , Albert Jan Swart , Gerarda Westerhuis , Ingrid Laane , Madeline Buijs

Kennis over opgelopen belastingschulden tijdens Covid-19 in het Nederlandse bedrijfsleven bleef tot dusverre beperkt tot sectorniveau. Met nieuwe data van het CBS en transactiedata van ABN AMRO worden ook de verschillen binnen de sectoren duidelijk; en die zijn groot. De belastingproblematiek in de volgende sectoren wordt ontleed: Leisure, Retail, Food, Industrie, Zakelijke dienstverlening, Bouw, Transport & Logistiek, TMT (Technologie, Media & Telecom) en Agrarisch.

Belastingschuld-blijft-ondernemers-achtervolgen-ABN-AMRO-3.pdf (738 KB)
Download
  • De belastingschuld van 16 miljard euro die bij ruim 10 procent van de bedrijven tijdens de lockdown is ontstaan, staat voor sommige bedrijven gelijk aan een aantal jaarwinsten
  • Het gaat bij het uitstel vooral om omzetbelasting en personeelskosten, zoals loonheffing, sociale premies en inkomstenbelasting
  • Uitstel lijkt vaak uit voorzorg te zijn aangevraagd en zit vooral bij de grote bedrijven
  • De branches die door de overheidsmaatregelen gesloten zijn, springen er uit.
  • Sectoren die aan deze getroffen bedrijven hun producten of diensten leveren, hebben vaker uitstel aangevraagd
  • Het terugbetalen van de belastingschuld over 36 maanden gaat bijv restauranteigenaren 25% van hun bedrijfsresultaat kosten (aangenomen dat dat weer op precorona niveau terugkomt)
  • Er zijn ook subsectoren waar de schuld bijna alle winst wegroomt (taxis, beveiliging)
  • Daartegenover staat dat er ook veel uit voorzorg is aangevraagd dat nu alweer wordt terugbetaald
  • Vanuit  macro-economisch perspectief is het een behoorlijk geconcentreerd probleem en alhoewel het arbeidsintensieve sectoren zijn waar de schuld het zwaarst drukt, zal de terugbetaling niet echt een rem op het economisch herstel zijn