De liquiditeit gedreven grondstofprijsstijging stuit op fundamentele weerstand

door: Casper Burgering , Hans van Cleef , Georgette Boele

De prijzen van veel grondstoffen stegen de afgelopen maand. De representatieve grondstoffenprijsindex (CRB) zat afgelopen maand opnieuw in een opwaarts traject en is sinds half april met 7% gestegen. Deze stijging van de index werd voornamelijk veroorzaakt door pieken in de prijzen van olie, aluminium, koper, maïs, sojabonen en aardgas.

De appreciatie van de CRB is voor een groot deel het resultaat van een sterkere vraag naar grondstoffen vanuit China en de optimistische opvattingen over breder mondiaal economisch herstel in een post covid-19-tijdperk. Bovendien zijn er zorgen over het toekomstige aanbod in sommige grondstoffenmarkten. De basis voor de hogere verwachtingen van verder economisch herstel is afkomstig van de zeer accommoderende monetaire en economische stimuleringsmaatregelen van centrale banken en overheden wereldwijd. Dit heeft een toename van de liquiditeit tot gevolg.

Liquiditeit

Een lage rente in deze periode zorgt voor een overvloed aan liquiditeit. En dit liquiditeitsoverschot zoekt naar het hoogste rendement. Daarnaast zijn beleidsmakers bereid om aanvullende economische noodhulp in te zetten in relevante economische sectoren. Onder deze omstandigheden zijn grondstoffenmarkten zowel fysiek als virtueel populair geworden.

Het belangrijkste neerwaartse grondstofprijsrisico vloeit voort uit de versterking van de dollar en een steviger herstel van het grondstofaanbod. Maar ook de versoepeling van monetaire versoepelingsmaatregelen door centrale banken en het afbouwen van economische stimuleringsmaatregelen door landen.

Monthly-Commodity-Insights-mei_2021.pdf (876 KB)
Download