Turboboost in de kopermarkt

door: Casper Burgering

Op 23 maart 2020 noteerde de koperprijs door Covid-19 een dieptepunt van circa USD 4.600 per ton. Vanaf dit dieptepunt begon de prijs in de kopermarkt aan een sterke opmars. Op 25 februari 2021 wordt een recordhoogte van USD 9.456 per ton bereikt. Meer dan een verdubbeling in minder dan een jaar.

De basis voor de prijsrally werd vanaf 23 maart 2020 gelegd door de economische en monetaire steunpakketten van de VS, de EU en China. Het vroege economisch herstel in China gaf het optimisme nog meer een boost. En de laatste tijd doen goede economische cijfers uit de VS ook een duit in het zakje. Het voedt de zorgen over de aanvoer van koperertsen en beperkter aanbod van geraffineerd koper bij een toenemende vraag van eindgebruikers in de komende jaren.

Afnemend aanbod in de kopermarkt

De economische schok door Covid-19 heeft niet meteen tot overschotten in de kopermarkt geleidt. Want het fundamentele beeld in het aanbod is niet veel anders dan in de pre-Covid-19 periode. Zo verouderen de bestaande kopermijnen verder en blijft de aanwas van nieuwe mijnen beperkt. En met de lagere kwaliteit van de huidige koperertsen wordt de mijnproductie steeds duurder.

Mede door Covid-19 is bovendien het thema duurzaamheid een stuk hoger op de agenda gekomen bij veel overheden. Daardoor moeten veel mijnbouwactiviteiten voldoen aan striktere milieuvoorschriften en geven overheden minder snel vergunningen af. Het zet druk op het totale aanbod in de kopermarkt.

Toenemende vraag van eindgebruikers

Breaking News! Dit keer is het niet China die voor extra vraag in de kopermarkt gaat zorgen. Want de zogenoemde ‘dual circulation strategy’ van China gaat het economische model een andere koers geven. De Chinese economie was lange tijd vooral gebaseerd op het (metaal intensieve) investeringsmodel. Investeringen in megaprojecten in de bouw- en infrastructurele sectoren stuwden daarin de vraag naar metaal.

Maar omdat China zich in de toekomst gaat richten op een economische model gericht op binnenlandse consumptie, betekent dit dat de groei van de vraag naar metalen vroeg of laat gaat afnemen. Volgens het Internationale Monetaire Fonds (IMF) neemt het aandeel van China in de totale koperconsumptie af. Dit aandeel is nu circa 50%, maar neemt de komende jaren af richting de 40%.

Waar komt de toekomstige vraag dan vooral vandaan? De belangrijkste bouwstenen voor de opleving van de groei in de vraag naar koper zijn te vinden het aanstaande economische herstel gebaseerd op groen beleid en de klimaatneutrale energievoorziening. Hierin zijn landen buiten China wat meer vooruitstrevender.

Het mondiale economische herstel gedurende dit jaar en het groene beleid bieden een solide basis voor de vraag naar koper. Het houdt de koperprijs en de interesse in nieuwe mijnbouwprojecten relatief hoog. Het gaat echter niet zonder slag of stoot. Denk bijvoorbeeld aan het oplaaien van de handelsoorlog en nieuwe geopolitieke spanningen. Dit gaat weer voor onrust zorgen. Ook de afbouw van de economische steun gaat voor rimpels in de vijver zorgen. Dit zal zeer geleidelijk moeten gaan om een golfslagbad te voorkomen.

Deze column heeft op 12 april in de Financiele Telegraaf gestaan onder de titel ‘turboboost in de kopermarkt’