Heropleving economische groei, maar gemengde vooruitzichten voor grondstoffen

door: Georgette Boele , Casper Burgering , Hans van Cleef

Monthly-Commodity-Insights-Apr_2021-1.pdf (872 KB)
Download

In maart verzwakte de grondstoffenindex CRB als gevolg van lagere olieprijzen, hogere Amerikaanse rendementen en een hogere Amerikaanse dollar. Sinds april is het sentiment ten aanzien van grondstoffen echter weer verbeterd. De vooruitzichten voor de Amerikaanse en Chinese economie blijven goed en dit ondersteunt de grondstoffenprijzen. Bovendien zijn de Amerikaanse rendementen niet langer gestegen en zijn ze zelfs iets gedaald. Hogere rendementen maken de financiering van nieuwe projecten duurder en ze maken grondstoffen ook minder aantrekkelijk als belegging omdat ze geen coupon of dividend uitkeren.

Wij hebben gemengde vooruitzichten voor de grondstoffenprijzen. Enerzijds verwachten wij lagere prijzen voor olie, goud en zilver. Anderzijds zou het marktsentiment voor landbouwgrondstoffen moeten verbeteren wanneer de economieën op grotere schaal heropenen. Ten slotte zullen de vooruitzichten voor de prijzen van industriële metalen constructief blijven. Dit is vooral te danken aan de aantrekkende industriële activiteit in zowel de Chinese als de Amerikaanse economie. Het economisch herstel in de EU zal zich later inzetten.

De prijzen zullen de komende maanden relatief hoog blijven. Wij denken echter dat de prijzen zeer gevoelig zullen blijven door de verhoogde neerwaartse prijsrisico’s als gevolg van een hogere Amerikaanse dollar. Dit betekent dat de hogere prijsvolatiliteit voorlopig zal aanhouden.