FX Weekly – Het Britse pond onder druk ten opzichte van de euro

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Het Britse pond is recent verzwakt ten opzichte van de euro. Een herstel in EUR/USD is hoogstwaarschijnlijk tijdelijk van aard.

210408-FX-Weekly-NL.pdf (132 KB)
Download

Na een stijging van het Britse pond ten opzichte van de euro in het eerste kwartaal …

Vanaf begin januari 2021 tot 6 april deed het Britse pond het aanmerkelijk beter dan de euro. Het pond steeg met 5% ten opzichte van de euro. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Het VK is sneller met het vaccineren dan de eurozone. Hierdoor kan de economie weer opengesteld worden, terwijl in een aantal eurozone landen de maatregelen juist weer strenger worden. Daar komt bij dat de rente op staatsobligaties in het VK en de rente gecorrigeerd voor inflatie harder zijn gestegen dan in de eurozone. Een paar maanden geleden hielden beleggers rekening mee met de mogelijkheid van een renteverlaging van de Bank of England. Dat is nu niet langer het geval. De ECB is nog steeds verruimingsgezind. Door deze ontwikkelingen is het pond gestegen ten opzichte van de euro. EUR/GBP daalde van 0,8943 tot ongeveer 0,85.

… is het Britse pond de afgelopen dagen weer verzwakt

Sinds 6 april is de situatie veranderd en is het pond gedaald. Ten eerste neemt het tempo van vaccineren in de eurozone toe. Ten tweede zijn er politieke spanningen tussen het VK en de EU. Ten derde denken we dat het pond te hard is gestegen. We denken dat het economisch herstel in het VK en de eurozone ongeveer hetzelfde zal zijn, ondanks het hoger tempo van vaccineren in het VK tot nu toe. Dus er is geen reden om het pond te kopen ten opzichte van de euro. Daar komt bij dat we denken dat de Bank of England haar beleid verder verruimt door een groter opkoopprogramma. Tot slot hebben beleggers al het pond gekocht en vinden we dat het pond te hard is gestegen versus de euro en de Amerikaanse dollar.

Een tijdelijk herstel in EUR/USD

In de afgelopen week waren Amerikaanse macro-economische cijfers beter dan verwacht. Maar dit leidde niet voor een stijging in de dollar. Dit komt doordat de betere cijfers niet zorgden voor hogere rentes op Amerikaanse staatsobligaties. Integendeel, de rente gecorrigeerd voor inflatie bewoog nauwelijks en de rente op Amerikaanse staatsobligaties daalde. Hierdoor werd het renteverschil met de eurozone kleiner en dat gaf steun aan EUR/USD. EUR/USD is hersteld van net boven het niveau van 1,17 naar 1,19. De betere inkoopmanagersindices in de eurozone hebben de euro ook gesteund. In de komende week/weken zou EUR/USD eerst kunnen stijgen richting het psychologische niveau van 1,20. Daarna zet mogelijk de daling weer in. We verwachten een lagere EUR/USD dit jaar en volgend jaar. We verwachten dat de Amerikaanse economie vooral dit jaar veel harder gaat groeien dan de economie in de eurozone en dat de Fed de komende jaren minder verruimingsgezind is dan de ECB.