Visie op de VS 2021 – Bidens ambitieuze uitgavenplan

door: Bill Diviney

  • De recessie in de VS in 2020 was milder dan verwacht
  • Lichtere lockdowns en een agressieve beleidsreactie hebben hierbij geholpen
  • De uitrol van vaccins wijst op een volledige heropleving van de economie in het 2e kwartaal…
  • …terwijl president Bidens ambitieuze uitgavenplan de economisch groei de komende jaren tot ver boven het trendmatige niveau zal opstuwen …
  • Door wrijvingen op de arbeidsmarkt zal de werkloosheidsdaling nu echter geleidelijker verlopen
  • Hierdoor zal de inflatie laag blijven en zal het monetair beleid accommoderend blijven
US-Outlook-2021-NL.pdf (277 KB)
Download