Visie op de eurozone – Herstel, maar inflatie slechts tijdelijk hoger

door: Aline Schuiling

  • De COVID-19 gezondheidscrisis zal de economische ontwikkelingen in de eurozone in 2021 blijven overheersen
  • Lockdowns en sociale distantiëringsmaatregelen zullen de economie in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in een nieuwe recessie duwen
  • Wij verwachten een forse opleving van de economie in de tweede helft van 2021, wanneer de lockdowns naar verwachting zullen worden opgeheven en de groei weer zal aantrekken
  • Anders dan in de VS zal het begrotingsbeleid de komende twee jaar slechts een bescheiden impuls aan de groei geven
  • Het zal nog een tijd duren voordat de economie van de eurozone weer op volle kracht draait en het arbeidspotentieel volledig is benut
  • Tegen deze achtergrond zullen de onderliggende inflatoire krachten nog geruime tijd gematigd blijven …
  • … toch zal de inflatie in 2021 tijdelijk hoger uitvallen als gevolg van een aantal eenmalige factoren
  • Verwacht wordt dat de Europese Centrale Bank het monetaire beleid in 2021 accommoderend zal houden en dat de rente op Duitse en Nederlandse staatsobligaties nog lange tijd onder de nul blijft liggen
  • De overheidsschuld zal in veel landen van de eurozone tot ongekend hoge niveaus stijgen, maar overheden zullen ruimschoots aan hun rentebetalingsverplichtingen kunnen voldoen
210210-Eurozone-Outlook-2021-NL.pdf (242 KB)
Download