Veranderende dynamiek heeft invloed op grondstoffenmarkt

door: Georgette Boele , Casper Burgering , Hans van Cleef

De Chinese economische groei overtreft verwachtingen en wij blijven optimistisch voor de vooruitzichten van 2021. Cyclische grondstoffen zullen het nog steeds goed doen dankzij de sterke groeivooruitzichten. Onze VS econoom heeft de groeivooruitzichten voor de VS voor de komende jaren aanzienlijk opwaarts bijgesteld. Minder strikte lockdowns en grote overheidsstimulansen zullen ertoe leiden dat de output gap sneller wordt gedicht.

Dit zijn positieve factoren voor de vooruitzichten voor grondstoffen. Maar andere factoren zijn minder gunstig voor de vooruitzichten voor grondstoffen.

Ten eerste verwachten wij nu een iets hogere nominale en reële rente in de VS, terwijl die een paar maanden geleden nog lager was.

Ten tweede verwachten wij niet langer dat de Fed de komende vijf tot zeven jaar een afwachtende houding zal aannemen. Wij denken dat de Fed in 2022 met tapering zal beginnen. Een minder afwachtend Fed-beleid is ook een tegenwind voor de grondstoffenprijzen

Tot slot denken wij dat de dollar voorlopig de bodem heeft bereikt. Dit zal een tegenwind zijn.

 

(NB: de download is Engelstalig)

Monthly-Commodity-Insights-Jan_2021.pdf (893 KB)
Download