Steun voor metaalprijzen in 2021

door: Casper Burgering

De vraag naar metaal zwakte in 2020 abrupt af door de coronacrisis, terwijl een aanbodreactie pas laat op gang kwam. Hogere voorraden waren het gevolg. Gelukkig werd dit voor de sector geen molensteen. Want de veerkracht van de industriële bedrijfsactiviteit bleek groot. Het mondiale economische herstel dringt zich verder aan en wint vooral in de tweede helft van dit jaar aan kracht. De vraag naar metalen neemt toe en houdt het sentiment over industriële metaalmarkten positief. Ondanks de nog hoge neerwaartse risico’s, bieden deze omstandigheden steun voor de metaalmarkten in 2021. De prijs voor veel metalen stijgt daardoor.

  • Hogere staalprijzen door vraagherstel, hogere inputkosten en aanbodbeperkingen
  • Prijs ijzererts blijft relatief hoog en Australische cokeskolenprijs veert weer op
  • Basismetaalprijzen laten zich (ver)leiden door het verloop van de conjunctuur
Short-Insight-Metalen-jan-2021.pdf (429 KB)
Download

Staal: sterkere vraag en lager aanbod stuwt de prijzen

De vraag naar staal intensieve consumptiegoederen – zoals auto’s en witgoed – is momenteel sterk op meerdere markten. Het sentiment in markten is goed en de bedrijvigheid keert vlotter terug dan verwacht. Vooral de verkopen van auto’s in China zijn in de laatste vijf maanden van 2020 zeer sterk toegenomen. Herstel van de vraag in Europa en de VS is iets trager maar wel op de weg terug. Veel eindgebruikers van staal zijn intensiever aan het herbevoorraden. Daardoor heeft het aanbod moeite om het snelle vraagherstel bij te benen. Prijsstijgingen zijn het gevolg. Ook de gestegen kosten voor het maken van staal – met name door de prijzen van ijzererts en schroot – dragen bij aan hogere staalprijzen. Komend jaar blijven de staalprijzen relatief hoog.

IJzererts: prijs blijft dit jaar relatief hoog

De sterke Chinese vraag naar en een beperkt aanbod van ijzererts was de aanleiding voor de stijgende ijzerertsprijs. De Chinese staalproductie groeide sterk in de afgelopen maanden en de ijzerertsvoorraden daalden. Daarbij kwam dat zowel Australië als Brazilië moeite hadden om aan de sterkere groei van de vraag te voldoen, vooral door de invloed van extreem weer (hevige regenval en tropische stormen). De vraag naar goede kwaliteit ijzererts blijft mondiaal hoog. De prijsrisico’s komen vooral van de aanbodkant. In ieder geval is de huidige hoge prijs een uitnodiging voor mijnbouwbedrijven om meer te produceren. Een herstel van het aanbod brengt in de loop van het jaar een verlaging van de prijs. Maar per saldo blijft de prijs van ijzererts dit jaar relatief hoog.

Cokeskolen: prijsherstel ligt in het verschiet

De Chinese importrestricties op cokeskolen uit Australië zorgt voor aanhoudend lage Australische prijs van cokeskolen. De vraag naar Australische cokeskolen vanuit India, Japan, Taiwan en Vietnam neemt weliswaar flink toe, maar zorgt niet voor een kanteling in de prijstrend. Het aanbod van cokeskolen van buiten Australië (zoals Rusland, Mongolië en China) is krap. Dit betekent dat de bestaande handelsstromen aan verandering onderhevig zijn. Zo neemt China meer cokeskolen van Canada af. Ondanks dat het weersfenomeen La Nina in de komende weken verder afzwakt, wordt er toch nog flinke regenval verwacht. Dit gaat druk zetten op het aanbod vanuit Australië en zorgt voor een hogere prijs. Ook de mondiaal toenemende vraag naar cokeskolen door herstel in de staalsector gaat bijdragen aan prijsherstel.

Aluminium: prijs houdt zijn relatief hoge niveau vast in 2021

China is normaliter een netto exporteur van aluminium en de import speelt bijna geen rol van betekenis. In 2020 kantelde dit beeld. Door sterke binnenlandse vraag naar aluminium, daalden de exportvolumes en nam de import van aluminium scherp toe. De Chinese opleving van de vraag komt vooral door een sterke inhaalvraag vanuit de automotive sector en de gerichte Chinese economische steunpakketten in de bouwsector. Ook in Europa, de VS en Japan herstelde de vraag. De prijs passeerde de USD 2.000/t. De orderboeken voor aluminium platen zijn stevig gevuld voor het eerste kwartaal van 2021. Het houdt de prijzen voor dit jaar relatief hoog. Een neerwaarts prijsrisico dreigt wanneer de Chinese stimuleringsuitgaven stoppen. Dan wordt China weer een netto-exporteur.

Koper: prijs stijgt in 2021 maar in een lagere versnelling

De koperprijs breekt record na record. Eind 2020 werd de piek van juni 2018 beslecht en in de eerste paar dagen van 2021 stevent de prijs af op de piekpunten uit 2012 en 2013. De lijst die aanleiding geeft voor hogere prijzen is lang. De zwakkere dollar, een tekort aan koper, het mondiale economische herstel, de start met het vaccineren, de aanhoudende groei van de Chinese industriële activiteit en de aanbodbeperkingen vanuit Chileense mijnen. Het geeft veel vertrouwen. De totale long posities staan daarmee hoog, maar daarin schuilt meteen ook een neerwaarts prijsrisico. De kans op winstnemingen door speculanten is dan groter. In 2020 heeft de markt een flink voorschot genomen op het goede nieuws uit 2021. De prijs stijgt weliswaar verder in 2021, maar in een lagere versnelling.

Nikkel: verwachting rondom elektrische auto houdt prijs hoog

Het nieuwe jaar is nog kort, maar de nikkelprijs is met zo’n 8% gestegen. En dat terwijl de markt een overschot kent. Het optimisme is breed gedragen. Veel komt door de verwachting van een aanhoudend sterke vraag op de lange termijn vanuit de batterijsector. Dit is wordt gevoed door een verdere toename van de verkoop van elektrische auto’s. Dit gaat de komende tijd versnellen. Om economische groei in het post-Covid-19-tijdperk nieuw leven in te blazen en ook de CO2-uitstoot te verminderen, onthullen veel overheden wereldwijd groene stimuleringsmaatregelen. De prijs blijft hierdoor relatief hoog. De roestvaststaalsector buiten China is echter hard geraakt door de Covid-19 crisis met scherpe dalingen van de productie. Een sterk herstel op de korte termijn is onwaarschijnlijk.

Zink: ondanks een overschot in 2021 kan de prijs nog iets stijgen

De zinkmarkt kende een overaanbod in 2020 en stijgende voorraden aan de London Metal Exchange (LME) en de Shanghai Futures Exchange (SHFE). Maar desondanks steeg de prijs in 2020 aanzienlijk. Het positieve macro-economische geluid vond meer gehoor dan de berichtgeving over de negatieve vraag-en-aanbodbalans en hoge voorraden. De vraag naar zink daalde sterk in 2020 als gevolg van sluitingen van autofabrieken. Ook in de bouw – waar veel verzinkt staal wordt verwerkt – viel de vraag scherp terug. De bedrijfsactiviteit in beide sectoren trekt echter mondiaal weer aan in 2021. Dat is een positieve trend voor de vraag naar zink. Ook in 2021 staat een overschot op de agenda, maar dit is relatief laag. De prijs van zink gaat in 2021 verder stijgen, maar in een lager tempo.