FX Weekly – Opleving van de Amerikaanse dollar

door: Georgette Boele , Bill Diviney

In deze publicatie: Onze ramingen voor de Amerikaanse economie, de Fed en de lange rente zijn aangepast. We hebben nu een sterkere bbp-groei, een minder verruimingsgezinde Fed en hogere rentes. Deze factoren zijn positief voor de dollar. De dollarvooruitzichten zijn naar boven bijgesteld. Onze eindejaarsraming voor EUR/USD eind 2021 is nu 1,15 (was 1,25). Onze eindejaarsraming voor EUR/USD eind 2022 is nu 1,10 (was 1,30).

210120-FX-Weekly-NL.pdf (133 KB)
Download

Introductie

In 2020 daalde de Amerikaanse dollar met 3% ten opzichte van een groot valutamandje en met 6,7% ten opzichte van een klein mandje met de belangrijkste valuta’s. De langetermijntrend van de dollar was negatief. Beleggers verkochten de dollar, omdat ze niet langer hun heenkomen zochten in veiligehavenmunten, zoals de dollar. Daarnaast vonden beleggers de dollar minder aantrekkelijk door de verdere daling van de voor inflatie gecorrigeerde Amerikaanse rente. Tot slot waren beleggers bezorgd over het enorme tekort op de begroting.

De vooruitzichten voor de dollar zijn verbeterd

De Amerikaanse dollar stijgt over het algemeen als de economie aanzienlijk groeit, als de fiscale balans verbetert of als de rente gecorrigeerd voor inflatie stijgt. In 2020 waren al deze factoren negatief. Nu zien we echter een verbetering. Hierdoor hebben we onze vooruitzichten veranderd van negatief naar gematigd positief. Welke redenen hebben bijgedragen tot deze verandering in visie? Ten eerste zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie sterk verbeterd. De minder strikte lockdown in de VS heeft ervoor gezorgd dat de economie er wat beter voorstaat dan in andere landen. Daarnaast heeft Biden een enorm steunpakket aangekondigd. Hierdoor gaat de economie sterk groeien. We hebben onze groeiramingen voor de VS aanzienlijk verhoogd. Een sterk herstel van de economie is vaak ook goed voor de dollar.

Een minder verruimingsgezinde Fed

Ten tweede hebben we onze Fed-visie aangepast. We verwachten dat het opkoopprogramma met de huidige snelheid doorgaat tot tenminste eind 2021. Voor 2022 verwachten we dat de Fed gaat taperen, dus dat de hoeveelheid aankopen afneemt. We verwachten de eerste renteverhoging in 2023. We denken dat de Fed uiterst langzaam de rente zal verhogen. Dit gebeurt niettemin veel eerder dan in ons vorige scenario en ook eerder dan de meeste andere belangrijke centrale banken. Hierbij komt ook nog een ander aspect kijken. In 2020 verkochten beleggers de dollar als ze optimistisch gestemd waren, mede omdat de Fed heel verruimingsgezind was. Als de Fed minder verruimingsgezind wordt dan de meeste andere belangrijke centrale banken, dan verkopen beleggers minder snel dollars als ze optimistisch zijn. Een sterkere economie en een minder verruimingsgezinde Fed geeft juist zelfs reden om dollars te kopen.

Gematigde stijging in de Amerikaanse rente

Ten derde hebben we niet alleen onze ramingen voor de groei verhoogd, maar ook die van de rente op Amerikaanse staatsobligaties. Voorheen verwachtten we een lagere rente op Amerikaanse staatsobligaties en een lagere rente gecorrigeerd voor inflatie. Nu denken we dat zowel de rente op Amerikaanse staatsobligaties als de rente gecorrigeerd voor inflatie gematigd gaat stijgen. Dit is een verandering in de richting. Dus voorheen waren deze factoren negatief voor de dollar, maar nu steunen ze de dollar zelfs.

Tot slot hebben veel beleggers al dollars verkocht en euro’s gekocht. De euro-posities zijn groot. Marktconsensus is voor een lagere dollar. Als iedereen aan een kant zit, dan is de kans aanzienlijk dat de koers de andere kant op gaat.

Zijn er dan geen redenen meer waarom de dollar zou moeten dalen? Jawel. Ondanks de daling in 2020 is de dollar niet goedkoop te noemen. Daarnaast is het grote begrotingstekort absoluut een negatieve factor.

Nieuwe ramingen EUR/USD

Alles bij elkaar genomen denken we dat de daling in de dollar voorlopig voorbij is. We hebben onze ramingen in EUR/USD aangepast en verwachten nu een opleving van de Amerikaanse dollar. Onze raming voor eind 2021 voor EUR/USD staat nu op 1,15 (dit was 1,25). Onze raming voor eind 2022 voor EUR/USD staat nu op 1,10 (dit was 1,30).