FX Weekly – Een verdere daling van de dollar in 2021

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Wij verwachten een lagere dollar in 2021, maar op de korte termijn kan de dollar iets herstellen. De Poolse złoty laat mogelijk een herstel zien.

210107-FX-Weekly-NL.pdf (136 KB)
Download

Een verdere daling van de dollar in 2021

In 2020 daalde de Amerikaanse dollar met 3% ten opzichte van een groot mandje van valuta’s en met 6,7% ten opzichte van een klein mandje van de belangrijkste valuta’s. De langetermijntrend van de dollar is negatief. Dit houdt in dat de dollar waarschijnlijk verder gaat dalen. Dit is inderdaad wat we verwachten voor dit jaar en volgend jaar. Er is een aantal redenen waarom we denken dat de dollar zwakker wordt. Ten eerste zijn beleggers positiever over de toekomst. Hierdoor zijn ze minder geneigd om te beleggen in de dollar als veilige haven. Ten tweede is de dollar niet aantrekkelijk door dat de rente gecorrigeerd voor inflatie negatief is. Dit komt deels door de aanzienlijke monetaire verruiming door de Fed en deels door de verwachte inflatie in de VS. Tot slot zijn beleggers bezorgd over het groeiende begrotingstekort en de aanzienlijk monetaire verruiming in de VS. Een Biden-regering zal de economie stimuleren via hogere overheidsuitgaven. Nu de Democraten ook de twee senaatzetels in Georgia hebben binnengesleept, wordt deze overheidssteun waarschijnlijk nog omvangrijker. De recente gebeurtenissen in Washington hebben tot nu toe weinig effect gehad op de dollar. De dollar herstelde, omdat de rente op Amerikaanse staatsobligaties wat steeg.

De euro heeft geprofiteerd van een zwakkere dollar en werd ook sterker doordat beleggers positiever gestemd waren over de eurozone. EUR/USD steeg vorig jaar met 9%, terwijl de euro ongeveer 7% sterker werd ten opzichte van een mandje van valuta’s. Sinds de laatste dagen van 2020 is EUR/USD sneller gestegen en de dollar sneller gedaald. EUR/USD is tot 1,2349 gestegen en de dollarindex tot ongeveer het niveau van 89 gedaald. Wij verwachten een hogere EUR/USD en een lagere dollar voor 2021. Maar we denken dat de beweging iets te snel gegaan is. Op een gegeven moment kunnen beleggers winst nemen op een deel van de euro die ze al gekocht hebben en de dollars die ze verkocht hebben. Als gevolg hiervan daalt EUR/USD en stijgt de dollar. We denken dat zo’n beweging tijdelijk van aard is. Daarna daalt de dollar en stijgt EUR/USD mogelijk opnieuw.

De Poolse złoty laat mogelijk ook een herstel zien

In november en de eerste helft van december 2020 steeg de Poolse złoty ten opzichte van de euro met 4,5%. Toen keerde het sentiment. Polen had te maken met een snelle stijging van covid-19 besmettingen. Daar kwam bij dat de centrale bank op de valutamarket intervenieerde. Dit was op 18 december. Hierdoor daalde de złoty. Op 30 december klonk de voorzitter van de centrale bank verruimingsgezind. De złoty daalt opnieuw. Sinds het begin van 2021 is de złoty iets hersteld. De markt gaat de centrale bank waarschijnlijk testen tot hoever de złoty mag herstellen. We verwachten een verder herstel van de Poolse munt. Het vaccineren is in veel landen van start gegaan. Hierdoor kan de economie herstellen. We verwachten een sterk herstel van de mondiale economie. We verwachten ook een opleving van de Poolse economie. De Poolse economie gaat het waarschijnlijk zelfs beter doen dan de economie van de eurozone. Beleggers krijgen mogelijk weer aandacht voor groeiverschillen en dit steunt de złoty. Daarnaast verwachten we geen negatieve Poolse beleidsrente ondanks het recente verruimingsgezinde commentaar van beleidsmakers. De ECB heeft wel een negatieve beleidsrente. Het verschil in de beleidsrente steunt de złoty mogelijk ook in 2021. Maar we verwachten geen grote stijging van de złoty. Dit komt door de verslechterde politieke relatie met de EU en het feit dat de centrale bank een grote stijging in de munt zou willen voorkomen. Onze raming voor eind 2021 van EUR/PLN staat op 4,3.