FX Weekly – De Noorse kroon blijft een aantrekkelijke munt

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De Noorse kroon heeft het sinds 10 december beter gedaan dan de euro. De vooruitzichten voor de kroon blijven goed. De Noorse centrale bank geeft aan dat de beleidsrente mogelijk in 2022 gematigd kan stijgen. Een daling in de olieprijs zorgt mogelijk tijdelijk ook voor een daling in de kroon.

210114-FX-Weekly-NL.pdf (136 KB)
Download

De Noorse kroon heeft het sinds 10 december beter gedaan dan de euro

Op 10 december publiceerde we onze FX Outlook – Stijging Scandinavische valuta’s ten opzichte van de euro. De verwachtingen voor de Noorse kroon waren goed. We zagen een stijging van de kroon in 2021 en 2022. Sinds 10 december heeft de kroon het beter gedaan dan de euro. Dit kwam doordat de stijging van de olieprijs positief doorwerkte op de kroon. Daarnaast hadden beleggers interesse in de kroon omdat ze optimistischer zijn over de vooruitzichten van de mondiale economie. Tot slot waren cijfers over de Noorse economische groei beter dan verwacht. We denken dat de kroon verder kan stijgen. De volgende redenen zijn hiervoor aan te voeren.

De vooruitzichten voor de Noorse kroon zijn goed

Ten eerste heeft Noorwegen de pandemie tot nu toe relatief goed doorstaan. Aan het begin van de pandemie was het werkeloosheidspercentage lager dan in andere landen. Het is inmiddels gestegen maar er zijn nog steeds relatief weinig mensen werkloos. De recessie in Noorwegen was niet zo diep als in de VS, eurozone, Japan en het VK. Daarbij komt dat Noorwegen geen groot begrotingstekort overhoudt aan de crisis. Dit komt voornamelijk door de financiële reserves die in het oliefonds zitten. Tot slot heeft Noorwegen een overschot op de lopende rekening. Alles bij elkaar genomen heeft deze solide basis goed stand gehouden.

De centrale bank geeft aan de beleidsrente mogelijk in 2022 gematigd kan stijgen

Ten tweede is het is niet waarschijnlijk dat de Norges Bank het monetair beleid verder zal verruimen. De beleidsrente staat nu op 0%. Op 17 december gaf Norges Bank aan dat de beleidsrente op het huidige niveau blijft tot het moment dat de economische situatie zich normaliseert. De ramingen van de centrale bank laten zien dat de beleidsrente mogelijk in 2022 gematigd kan stijgen. Dit is veel sneller dan de meeste andere centrale banken. Dit biedt steun aan de Noorse kroon. Ten derde verwachten we dat beleggers redelijk optimistisch blijven. Dit is positief voor een valuta zoals de kroon. Tot slot is de kroon zwaar ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar en de euro. De kroon is 18% ondergewaardeerd ten opzichte van de euro. Dit is op basis van koopkrachtpariteit.

Maar een daling in de olieprijs kan tijdelijk zorgen voor een daling in de kroon

De olieprijs is de afgelopen weken snel gestegen. Daar kan op korte termijn een einde aan komen. Onze energie-econoom verwacht dat de olieprijs op de korte termijn niet veel verder gaat stijgen. Hij denkt zelfs dat het risico dat de olieprijs gaat dalen aanzienlijk is. Noorwegen is een belangrijke exporteur van olie. Over het algemeen stijgt de kroon als de olieprijs stijgt, maar daalt de kroon als de olieprijs daalt. Beleggers zijn minder geïnteresseerd in de kroon bij een lagere olieprijs omdat een lagere olieprijs negatief kan doorwerken op de Noorse economie. Dus een tijdelijk lagere olieprijs heeft ook een tijdelijk negatief effect op de kroon.

Alles bij elkaar genomen denken we dat de basis van de kroon solide is en dat de munt verder in waarde kan stijgen.