FX Outlook: Positief over de Australische, Nieuw-Zeelandse en Canadese dollar

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De Australische, Nieuw-Zeelandse en Canadese dollar hebben een achtbaanritje achter de rug. Ze stegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar niet ten opzichte van de euro. We zijn optimistisch voor de vooruitzichten voor 2021. Onze eindejaarsraming van AUD/USD voor 2021 staat op 0,80. Onze eindejaarsraming van NZD/USD voor 2021 staat op 0,74. Onze eindejaarsraming van USD/CAD voor 2021 staat op 1,24.

201211-Dollar-bloc-NL.pdf (138 KB)
Download

Introductie

De Australische, Nieuw-Zeelandse and Canadese dollar zaten in een achtbaan dit jaar. Tijdens de paniek op de financiële markten in maart verkochten beleggers massaal deze valuta’s vanwege de sombere vooruitzichten voor de economie. Op dat moment was er ook een schaarste aan Amerikaanse dollars. In maart nam de Fed maatregelen om deze dollarschaarste tegen te gaan en kondigde een ongelimiteerd opkoopprogramma aan. Hierna kalmeerde de situatie en werden beleggers positiever over de toekomst. Sinds maart hebben deze valuta’s een goed herstel laten zien. Ze stegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar daalden ten opzichte van de euro. De Australische dollar heeft het het beste gedaan. De munt profiteerde van een sterk herstel van the Chinese economie. Daarnaast had het relatief weinig covid-19 besmettingen. De Canadese dollar heeft het het slechtst gedaan van deze drie valuta’s. Dit had vooral te maken met de grote uitslagen in de olieprijs en het grote aantal covid-19 besmettingen. Hoe zijn de vooruitzichten voor 2021?

Positieve vooruitzichten voor de Australische, Nieuw-Zeelandse en Canadese dollar

We denken dat de Australische dollar, de Nieuw-Zeelandse dollar en de Canadese dollar het goed zullen doen in 2021. We verwachten een stijging van deze munten ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Eén kanttekening is wel op zijn plaats: het koersverloop van de Canadese dollar ten opzichte van de euro zal weinig richting laten zien. Er zijn een aantal redenen aan te voeren voor deze positieve vooruitzichten. Ten eerste doen deze munten het goed als beleggers optimistisch zijn en als de internationale handel en de mondiale bbp-groei verbeteren. Dit is wat we verwachten voor 2021.

Ten tweede gaan de centrale banken van Australië, Nieuw-Zeeland en Canada door met het steunen van de economie. Maar het beleid van deze centrale banken is wel minder verruimend dan dat van de Fed en de ECB. Naar verwachting zal de Australische centrale bank haar beleidsrente voor drie jaar niet veranderen. De centrale bank van Nieuw-Zeeland houdt waarschijnlijk haar stimulus voor een lange tijd in stand en is bereid meer te doen als dat nodig is. Tot slot geeft de centrale bank van Canada aan dat de inflatiedoelstelling van 2% niet voor 2023 bereikt zal worden. Dus een renteverhoging zit er voor de komende jaren niet in.

Ten derde hebben Australië en Nieuw Zeeland het relatief goed gedaan tijdens de pandemie, het aantal covid-19 besmettingen in ogenschouw nemende. We verwachten een sterk economisch herstel van beide landen. We denken ook dat de economie van Canada goed herstelt. Het lift waarschijnlijk mee op de sterke economische groei in de VS.

We denken dus dat deze munten goed gaan presteren in 2021. De Australische dollar is waarschijnlijk opnieuw de sterkste munt van de drie, omdat het profiteert van een sterke groei in China. Tegelijkertijd is de Canadese dollar opnieuw de zwakste munt, omdat Canada nog steeds te maken heeft met een hoog aantal covid-19 besmettingen. Bovendien denken wij dat er weinig opwaarts potentieel zit in de olieprijs.