FX Outlook: Een gemengd beeld voor het Britse pond

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Het Britse pond was in 2020 één van de zwakste valuta’s. We denken dat de euro het iets beter gaat doen dan het Britse pond in 2021. Daar staat tegenover dat we denken dat het Britse pond het beter gaat doen dan de dollar. Onze eindejaarsraming van EUR/GBP voor 2021 staat op 0,91. Onze eindejaarsraming van GBP/USD voor 2021 staat op 1,38.

201203-FX-Outlook-GBP-NL.pdf (156 KB)
Download

Introductie

Dit jaar was geen goed jaar voor het Britse pond. Het staat nu bijna 7% lager ten opzichte van de euro en ongeveer 2% lager ten opzichte van een mandje van valuta’s dan begin dit jaar. Alleen de Amerikaanse dollar, de Canadese dollar en de Noorse kroon hebben het dit jaar slechter gedaan. Waarom heeft het Britse pond het slecht gedaan? Om te beginnen heeft de Britse regering zich niet van de beste kant laten zien tijdens de pandemie. Daarnaast is er veel onzekerheid over of het VK en de EU tot een handelsovereenkomst kunnen komen. Hierdoor is het pond gedaald ten opzichte van de euro. Maar dan zijn we er nog niet. Het verschil in rente gecorrigeerd voor inflatie tussen het VK en de eurozone heeft in het voordeel van de euro uitgepakt. Dus de rente gecorrigeerd voor inflatie is minder hard gedaald in de eurozone dan in het VK. Het Britse pond heeft het wel goed gedaan ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit komt onder andere doordat de rente gecorrigeerd voor inflatie nog harder is gedaald in de VS. Tot slot hebben de voortuitzichten voor meer monetaire verruiming door de Bank of England ook een negatief effect gehad op het pond. Wat zijn de vooruitzichten voor het Britse pond voor 2021?

De acties van de Britse regering werken negatief door op het pond

We denken dat de euro gematigd gaat stijgen ten opzichte van het Britse pond in 2021. Het probleem is alleen dat de factoren die normaal veel invloed hebben op de koersvorming dat nu niet hebben. Te denken valt aan de verschillen in beleidsrente en de verschillen in economische groei. Doordat de meeste beleidsrentes van centrale banken dichtbij nul liggen zijn de verschillen te klein om invloed te hebben op de koersvorming. Daar staat tegenover dat door de pandemie er enorme uitslagen zijn in economische groei en macro-economische cijfers. Door deze bewegelijkheid negeren beleggers deze cijfers grotendeels.

Dus waarom denken we dan dat de euro dan gaat stijgen ten opzichte van het Britse pond? We denken dat twee factoren voornamelijk een rol spelen. Ten eerste de renteverschillen gecorrigeerd voor inflatie. Ten tweede het gedrag van de Britse regering tijdens de pandemie en tijdens Brexit. Om met het laatste te beginnen. De Britse regering is relatief laat in actie gekomen om de pandemie te bestrijden en men zet veel vraagtekens bij hoe de regering dat gedaan heeft. De landen in de eurozone hebben dit beduidend daadkrachtiger gedaan. Daarnaast zijn de brexitonderhandelingen niet weg te denken. Deze zijn chaotisch en deadlines worden continue gemist. Brexit heeft grote negatieve gevolgen voor de economie van het VK. Als geen handelsovereenkomst met de EU wordt bereikt zijn deze negatieve gevolgen nog groter, maar het verschil is relatief klein. De vooruitzichten voor de economie van de eurozone zijn hoopgevender. Ondanks het feit dat de EU-regeringsleiders het nog niet eens zijn geworden over het EU-budget, verwachten we wel dat ze er op een gegeven moment uitkomen. Er staat namelijk voor alle partijen te veel op het spel. De eerste uitbetalingen onder het Europese Herstelfonds aan lidstaten worden door de Europese Commissie verwacht in de tweede helft van 2021. Dit zal de economie steunen en zo ook de euro.

Ontwikkelingen in de rente gecorrigeerd voor inflatie blijven de euro steunen ten opzichte van het pond

Ontwikkelingen in de rente gecorrigeerd voor inflatie tussen de VS, het VK en de eurozone steunen de euro. Dit komt door het volgende. Als de economie in de VS snel gaat herstellen dan gaan inflatieverwachtingen ook stijgen. Dit proces gaat sneller in de VS dan in het VK en de eurozone. De Fed zit niet te wachten op een hogere obligatierente. Dus de Fed gaat maatregelen nemen om dit te voorkomen. Daarom denken we dat de tienjaar obligatierente in de VS in 2021 lager zal zijn dan nu. Hierdoor wordt de Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie negatiever. In het VK vindt waarschijnlijk een soortgelijke ontwikkeling plaats. Dus de rente gecorrigeerd voor inflatie in het VK daalt hoogstwaarschijnlijk ook. Maar minder sterk dan in de VS. Wij denken dat in de eurozone de inflatieverwachtingen minder snel oplopen dan in het VK en de VS bij een economisch herstel. Hierdoor is er minder neerwaartse druk op de rente gecorrigeerd voor inflatie in de eurozone. Dit is positief voor de euro ten opzichte van het Britse pond en ten opzichte van de dollar. Hierbij is vooral de richting van belang en niet het absolute niveau van de rente gecorrigeerd voor inflatie.