FX Outlook: Daling Japanse yen en Zwitserse frank ten opzichte van de euro

door: Georgette Boele

In deze publicatie:  De Japanse yen en de Zwitserse frank hebben het beter gedaan dan de dollar in 2020. We verwachten een daling van de yen ten opzichte van de euro en de dollar in 2021. We verwachten een daling van de frank ten opzichte van de euro in 2021. Onze eindejaarsraming van EUR/CHF voor 2021 staat op 1,12. Onze eindejaarsraming van EUR/JPY voor 2021 staat op 138.

201208-FX-Outlook-JPY-CHF-NL.pdf (177 KB)
Download

Introductie

De Japanse yen is net als de Amerikaanse dollar een mondiale veiligehavenmunt. Dus beleggers kopen de yen en de dollar als er paniek is op de financiële markten. De Zwitserse frank is meer een lokale veiligehavenmunt. Wat we daarmee bedoelen is dat beleggers de frank kopen als ze bezorgd zijn over de ontwikkelingen in Europa en opkomende markten dichtbij Europa. Zoals u weet is de dollar sterk gedaald in 2020. Hoe hebben de yen en de frank het gedaan? De yen is met 4% gestegen ten opzichte van de dollar, maar ongeveer met 3% gedaald ten opzichte van de euro. De frank is met 8% gestegen ten opzichte van de dollar en met 0,5% gestegen ten opzichte van de euro. Hoe kwam dat?  Ten eerste heeft de Fed haar monetair beleid meer verruimd dan de Japanse en de Zwitserse centrale banken. Dus vandaar dat de dollar gedaald is. Maar de Zwitserse centrale bank heeft wel veel op de valutamarkten geïntervenieerd om de stijging van de frank te stoppen. Ten tweede heeft de pandemie meer huisgehouden in de VS dan in Japan en Switzerland.

Een daling van de yen in 2021

Wat verwachten we voor 2021? De Japanse yen en de Amerikaanse dollar zijn de meest liquide veiligehavenmunten. Voor 2021 verwachten we dat beleggers redelijk optimistisch blijven. Daarom zullen ze weinig behoefte hebben aan veiligehavenmunten. Met het oog hierop denken we dat de yen en de dollar beide gaan dalen. Maar hoe doen beide valuta’s het onderling? We verwachten dat de dollar gaat stijgen ten opzichte van de yen om de volgende redenen. De VS is economisch gezien minder hard geraakt door de pandemie. De nieuwe Amerikaanse President zal met grote overheidsuitgaven de economie steunen. Daar komt bij dat de overheidsschuld en het begrotingstekort meer serieuze vormen aanneemt in Japan dan in de VS. Beide landen hebben nu een zeer groot begrotingstekort. Maar in de VS is dat voor een belangrijke mate het gevolg van de pandemie. Daarentegen kampt Japan al veel langer met grote begrotingstekorten. De trendgroei in Japan is een stuk lager dan in de VS. Dus dit is een nadeel voor Japan. We denken dat beide factoren ervoor zorgen dat de yen daalt ten opzichte van de dollar in 2021. We verwachten ook dat de yen daalt ten opzichte van de euro. De euro doet het over het algemeen beter dan de yen als beleggers optimistischer zijn. Daarnaast denken we dat het economisch herstel in de eurozone sterker zal zijn dan in Japan en dat de fiscale situatie in de eurozone minder zorgwekkend is.

Een gematigde daling van de Zwitserse frank ten opzichte van de euro

Zoals we aangaven in de introductie is de Zwitserse frank een lokale veiligehavenmunt. Beleggers kopen de frank als ze nerveus zijn over de ontwikkelingen in Europa en over opkomende markten die relatief dichtbij Europa liggen. Maar de frank heeft niet de liquiditeit zoals de yen en de dollar. Zwitserland heeft één van de sterkste begrotingen van de belangrijkste valuta’s. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat het begrotingstekort is gestegen, maar het is laag in vergelijking met andere landen. Daarnaast heeft Zwitserland een groot overschot op de lopende rekening. De economie heeft het minder slecht gedaan dan andere landen tijdens de pandemie en het economisch herstel in 2021 zal groter zijn dan dat van Japan. Dus we denken dat de frank zou moeten stijgen ten opzichte van de yen en een aantal andere valuta’s in 2021. Maar de Zwitserse centrale bank zit hier niet op de wachten. Zwitserland is een open economie en een sterke frank werkt negatief door. Daarom probeert de centrale bank de stijging van de frank af te remmen. Dit doet de Zwitserse centrale bank al jaren en daar komt in 2021 waarschijnlijk geen verandering in. Ze stopt er waarschijnlijk pas mee als de frank uit zichzelf daalt ten opzichte van de euro. Dat zou kunnen gebeuren in 2021 om de volgende redenen.

–        De economie van de eurozone gaat aanzienlijk herstellen in 2021.

–        Minder brexitonzekerheid.

–        De rente op Spaanse, Italiaanse of Portugese staatsobligaties stijgt niet aanzienlijk ten opzichte van Duitsland

–        Wij verwachten minder onzekerheid in de opkomende markten.

Dus we zien een daling van de frank ten opzichte van de euro. We denken dat er geen duidelijk richting is in de koers van de frank ten opzichte van de dollar.