Zakelijke dienstverlening is nog niet klaar met corona

door: Ingrid Laane

De coronacrisis hakt er stevig in bij de zakelijke dienstverlening. De sector krimpt in 2020 naar verwachting met 6 procent, waarna in 2021 slechts gedeeltelijk herstel volgt. Door de sluiting van horeca, bedrijven en winkels was in het tweede kwartaal van dit jaar sprake van een acute vraaguitval, waardoor de vraag naar uitzendkrachten, schoonmakers en beveiligers plots stil viel. Alleen advocaten en fiscalisten kregen tijdelijk meer of ander type werk. Zo maakten zij overuren om bedrijven te ondersteunen bij de NOW-regeling.

Zie voor meer informatie en het uitgebreide rapport het bijgaande pdf-bestand

ABN AMRO prognoses zakelijke dienstverlening september 2020.pdf (208 KB)
Download

Waar in economische voorspoed de vraag naar ondersteunende diensten hard groeit, neemt deze bovengemiddeld af bij economische neergang. Dat was ook te zien bij de vorige economische crisis. Het bbp daalde in 2009 met 3,7 procent en de toegevoegde waarde van de zakelijke dienstverlening nam met 4,5 procent af. Voor 2020 verwacht ABN AMRO dat de Nederlandse economie met 5,2 procent krimpt. De verwachte 6 procent krimp van zakelijke dienstverleners in 2020 komt voort uit de optelsom van de ontwikkelingen in de onderliggende branches.

Per branche lopen de gevolgen echter uiteen. Zo kampt de schoonmaak- en beveiligingsbranche door het massale thuiswerken en gebrek aan evenementen al enige maanden met een aanzienlijke vraaguitval. Verder heeft de sluiting van horeca en diverse winkels in tweede kwartaal van dit jaar voor een sterke afname in het aantal uitzendkrachten gezorgd. Ook in andere branches neemt de vraag naar uitzendkrachten af, doordat de flexibele schil van werknemers als eerste wordt afgestoten indien ondernemingen in zwaar weer verkeren. Minder grote economische gevolgen heeft de coronacrisis vooralsnog op de advocatuur en de accountancy. Laatstgenoemde heeft op korte termijn juist meer werk doordat de branche veel advieswerk doet dat is gerelateerd aan de coronacrisis. Toch zullen ook accountants op termijn de effecten van een neergaande economie voelen. Gestuwd door een relatief sterk herstel van de uitzendbranche, die in 2021 profiteert van de groeiende economie (2,4 procent) in combinatie met een hoge werkloosheid (7,2 procent), zal de zakelijke dienstverlening volgend jaar weer groeien. ABN AMRO verwacht in 2021 een groei van 3 procent van de hele sector ten opzichte van een jaar eerder. De sector is hiermee nog lang niet terug op haar pre-coronaniveau.

Bij de prognose is ervan uitgegaan dat de huidige coronamaatregelen aanhouden en mogelijk aangescherpt worden, maar dat er geen landelijke lockdown komt. In lijn met de verwachting van wereldgezondheidsorganisatie WHO doen wij de aanname dat er medio 2021 een vaccin beschikbaar komt, waardoor tot ver in 2021 beperkingen gelden voor onder meer reizen en het organiseren van evenementen.