Wensenlijstje voor Prinsjesdag

door: Madeline Buijs

De bouwsector mag altijd op veel aandacht rekenen tijdens Prinsjesdag. Bij de feestelijke presentatie van de Miljoenennota vorig jaar kwam onder andere 1 miljard euro beschikbaar voor woningcorporaties om nieuwe woningen te bouwen en nog eens hetzelfde bedrag om de nieuwbouw van betaalbare woningen te stimuleren.

We weten nog weinig over de nieuwe plannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt, al hoeven we traditiegetrouw niet te wachten op de dag zelf. De eerste maatregel is inmiddels al uitgelekt. Volgens Haagse bronnen in de media gaat de overdrachtsbelasting voor starters naar nul procent en die voor professionele beleggers naar 8 procent. Geen beter moment dus om mijn wensenlijstje voor Prinsjesdag te presenteren met maatregelen waarvan ik denk dat ze de bouw toekomstbestendig maken. Ik beperk mij hier tot drie voorstellen.

Hoog op mijn wensenlijstje staan extra financiële middelen voor het verduurzamen van de bouwsector, te beginnen met het materieel. Wanneer met het gebruik van duurzaam materieel minder stikstof wordt uitgestoten, kunnen bouwprojecten eenvoudiger worden opgestart. Tot nu toe is er 25 miljoen euro beschikbaar om duurzaam materieel te gebruiken bij bouwprojecten in de buurt van Natura 2000-gebieden, maar ik zou graag zien dat dat bedrag flink wordt verhoogd. De bouwsector kan dan in een hoger tempo bouwen en Nederland wordt schoner.

Daarnaast hoop ik dat het kabinet een drempelwaarde voor de tijdelijke emissie van stikstof bekendmaakt. Als de uitstoot beneden de drempelwaarde blijft, hoeft de projectontwikkelaar geen aanvullende maatregelen te nemen. De tijdelijke emissies tijdens de bouwfase zijn in veel gevallen beperkt en zorgen dus voor relatief weinig schade aan de natuur. Wanneer de bestaande beperkingen verdwijnen in het geval van lage emissies, kunnen veel bouwprojecten makkelijker doorgang vinden en vermindert de administratieve rompslomp bij het aanvragen van de vergunning.

Ten slotte mag wat mij betreft het woningbeleid drastisch op de schop. Centraliseer het toekennen van nieuwe bouwlocaties voor woningen. De huidige Crisis- en herstelwet geeft gemeenten weliswaar meer flexibiliteit bij het afgeven van vergunningen, maar heeft gezien de woningbouwaantallen niet het gewenste effect. Het rijk moet de regie van gemeenten overnemen zodat het niet jaren duurt voordat een gepland bouwproject eindelijk kan beginnen.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 10 september 2020