Logistiek met een plan!

door: Bart Banning

Recentelijk heeft mijn collega Albert Jan Swart zijn nieuwe sectorprognose Transport en Logistiek geschreven. De sector komt weer op adem na de lockdowns in China en Europa. Nu de rook langzaam optrekt, lijkt de eerste schade mee te vallen.

Wel blijft volledig herstel voorlopig uit doordat het economisch herstel in de tweede helft van 2020 stokt. Pas in 2021 kan de sector weer een jaar van groei beleven. De weg naar herstel is dus lang.

Het is belangrijk het economische nieuws in deze tijd op de voet te volgen. Ik vind het persoonlijk wel lastig om dit nieuws te duiden. Aan de ene kant slingeren de miljarden aan lokale steunmaatregelen je om de oren en wordt over een diepe wereldwijde economische crisis gesproken. Op hetzelfde moment lijken mondiale beurzen, na een flinke neergang in maart, de stijgende lijn standvastig op te pakken. Met Amerikaanse beurzen aan kop. Terwijl daar nota bene in zes weken tijd een op de vijf mensen werkloos is geworden. Er is geen twijfel dat de economie forse tikken krijgt. Logistieke bedrijven bevinden zich midden in die economie. Het is tijd voor een serieus plan en wellicht heroriëntatie van de koers.

Wie het weet mag het zeggen……

Rapporten van sectorexperts, macro economen en gevestigde instituten als de WTO en ECB volgen elkaar in hoog tempo op. De bandbreedtes van de voorspellingen zijn groter dan ooit. Zo voorspelde de WTO in april een daling van de wereldhandel in 2020 tussen de 13% en 32%. In juni is de WTO prognose bijgesteld richting de positieve variant met 13% krimp voor geheel 2020. Onderzoek van de European Council Shippers Association in mei toont een ernstige economische impact voor de Europese short sea shipping sector. En uit de vierde Coronamonitor van Transport en Logistiek Nederland blijkt een omzetverlies van gemiddeld 30% onder 70% van de deelnemers aan de enquête. Tussen al dit nieuws komen alle denkbare herstelvarianten voorbij; van de snelste V-vorm tot de meest langzame L-vorm. Wie het weet mag het zeggen, maar de V-vorm is met de kennis van nu eigenlijk uit beeld.

Hoogste prioriteit op liquiditeit….

Logistiek bedrijven hebben een interessante maar lastige financiële cocktail. De combinatie van een kwetsbare ketenpositie, forse asset financieringen, activiteiten in sterk bewegende markten en een krappe cash flow zijn ingrediënten die de financiële positie snel kunnen verzwakken. Corona heeft deze cocktail plotseling doen omslaan in een gifbeker, die vraagt om acute maatregelen. Steunmaatregelen waren hard nodig in een situatie waarin alles ineens draait om de direct beschikbare liquiditeit.                            Kwartaalscenario’s zijn cruciaal om bedrijf en medewerkers door deze periode te loodsen. Intensieve communicatie met alle stakeholders geven belangrijke informatie over wijzigende  marktomstandigheden. Dit maakt scenario’s sterker en bieden inzicht in de te nemen maatregelen.

…… en tegelijkertijd met een schuin oog kijkend naar de toekomst

Er komt een nieuwe wereld. Een wereld met nieuwe kansen, ook voor logistieke bedrijven. Deglobalisering is een veel besproken thema. Maar de afhankelijkheid van China zal niet direct kunnen worden afgebouwd. Daar zijn de internationale supply chains simpelweg te complex voor ingericht. Bij nieuwe investeringsbeslissingen kan de sterke focus op lage kosten wel plaats gaan maken voor een hogere waardering van supply chain zekerheid en transparantie. Dit verhoogt de near shoring activiteiten die leiden tot een stijging van intra-europese vervoerketens. Ook de groei van E commerce zal impact hebben op bestaande retailketens. Belangrijke bewegingen waar lucht- en zeehavens, en de gehele logistieke afhandeling van kunnen profiteren.

De ontkenningsfase is voorbij, nu in de actiemodus

Wie had kunnen denken dat de wereld ooit in een lockdown terecht zou komen. Dat internationale logistieke vervoerstromen die decennia lang efficiënt en bijna vanzelfsprekend waren, plotseling door specifieke landenregelgeving verstoord zouden worden. Dat steunmaatregelen van ongekende omvang nodig waren om de eerste nood op te vangen. Diezelfde maatregelen hebben ons mogelijk zand in de ogen gestrooid. Maar het is menens. De economische krimp zal de werkloosheid doen stijgen. Diverse bedrijven zoals DSV, Kuhne+Nagel en Scania hebben forse ontslagrondes aangekondigd. Investeringsbudgetten worden neerwaarts bijgesteld. Managementteams zitten volledig in de actiemodus. Ze nemen besluiten die vergaand, maar ook noodzakelijk zijn om de overbrugging naar de nieuwe economie met perspectief te kunnen maken.

‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus’ is een bekende uitspraak. Ik realiseer me dat het te kort door de bocht is in deze tijd van extreme omstandigheden. Toch daag ik u uit. Wat is uw plan?

Deze column is opgenomen in de augustus editie van Amports E-zine Ways to Sea