IT-branche in 2021 al ruim boven pre-coronaniveaus

door: Ingrid Laane

Door toedoen van de coronacrisis krimpt de Technologie-, Media- en Telecomsector (TMT) met 6 procent in 2020, waarna gedeeltelijk herstel volgt. Reclamebureaus incasseren zware klappen nu opdrachtgevers voorzichtiger zijn. Drukkerijen zien reclamedrukwerk wegvallen, ook door afgelaste evenementen en beurzen. Deze branches hebben meer dan een jaar nodig om de klap te boven te komen. Voor IT-bedrijven is het beeld anders; zij voelen de pijn in 2020, maar die wordt sterk verzacht doordat de samenleving door corona meer op digitale middelen is gaan leunen. Dit levert mogelijk zelfs structurele voordelen op. Volgend jaar zit de IT-branche al ruim boven de pre-coronaniveaus.  

Zie voor meer informatie en het uitgebreide rapport het bijgaande pdf-bestand

ABN AMRO Sectorprognose TMT augustus 2020.pdf (216 KB)
Download

Door de uitbraak van de coronacrisis is de wereld op zijn kop gezet en de economie in een diepe recessie beland. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze daling is het gevolg van de sterk gedaalde consumptie van huishoudens, afnemende investeringen en minder buitenlandse handel. Voor 2020 als geheel verwacht ABN AMRO dat de Nederlandse economie met 5,2 procent krimpt. Hoewel de TMT-sector niet het hardst geraakt is door de crisis, zijn ook hier de gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen voelbaar.

In 2020 verwacht ABN AMRO dan ook een krimp van de TMT-sector van 6 procent. Wel zijn de verschillen tussen de onderliggende branches groot, evenals de herstelverwachtingen. Daarmee wordt het al langer aanwezige beeld van een sector met twee gezichten nog eens versterkt. Aan de ene kant staat de IT-branche die zich in de coronacrisis relatief goed staande weet te houden door de toegenomen vraag naar digitale diensten als gevolg van het thuiswerken. Hoewel een mogelijke klap later dit jaar niet wordt uitgesloten doordat opdrachtgevers het alsnog moeilijk gaan krijgen, is de verwachting dat de branche ook snel herstelt. Dit komt door de sterk gedigitaliseerde economie van Nederland die door het uitbreken van de coronacrisis een extra zetje heeft gekregen. Dit extra zetje zorgt ervoor dat de coronacrisis op termijn mogelijk zelfs structurele voordelen oplevert voor de IT-branche. Als bedrijven thuiswerken meer gaan faciliteren en als aanvankelijk door noodzaak gedigitaliseerde diensten zoals digitaal onderwijs en digitale zorgverlening vaste voet onder de grond krijgen, bereikt de branche structureel hogere toppen.

Aan de andere kant staan de uitgeverijen en drukkerijen, die al lange tijd te maken hebben met een krimpende markt en door de coronacrisis een extra tik krijgen. Hekkensluiter is de reclamebranche die door sterk afnemende mediabestedingen veel omzet heeft zien verdwijnen. Gestuwd door een sterk herstel van de IT, verreweg de grootste branche binnen TMT, zal de sector als geheel relatief snel herstellen. ABN AMRO verwacht een groei van 4 procent in 2021. De sector is hiermee nog niet terug op het niveau van voor de uitbraak van de coronacrisis, maar doet een goede stap in die richting. Door de onzekerheid over het verloop van het coronavirus zijn deze verwachtingen met veel onzekerheid omgeven.