Genoeg suiker, koffie en cacao

door: Casper Burgering

De suiker-, koffie- en cacaomarkt hebben gedurende het begin van de coronacrisis onder druk gestaan. De vraaguitval in deze grondstofmarkten was door Covid-19 abrupt en flink. Een snel herstel van de vraag valt niet te verwachten. Daarvoor zijn de onzekerheden rondom Covid-19 nog te groot. Door de vraaguitval is de beschikbaarheid van suiker, koffie en cacao momenteel ruim voldoende. De hogere beschikbaarheid gaat de grondstofprijzen op den duur weer parten spelen.

  • Suiker: door de lage ethanolprijs neemt de suikerproductie verder toe
  • Koffie: consumptie van koffie buitenshuis gaat niet snel herstellen
  • Cacao: zwakkere dollar brengt slechts tijdelijk steun aan cacaoprijs
Short-Insight-Softs-aug-2020.pdf (335 KB)
Download

Vraaguitval door Covid-19 significant

Normaal gesproken zijn de risico’s in de suiker-, koffie- en cacaomarkt aan de aanbodzijde groter dan aan de vraagzijde. Extreem weer, ziektes, insecten, maar ook overheidsbeleid hebben veel invloed op het aanbod. De vraag naar suiker, koffie en cacao kent doorgaans relatief weinig disrupties. Het effect van Covid-19 op de vraag was er echter één van de buitencategorie. De vraaguitval door sluiting van hotels, cafés, restaurants, luchthavens en speciaalzaken was significant in sommige markten. Het leidde tot ongebruikelijk hoge voorraden, met prijsdruk en hogere prijsbeweeglijkheid tot gevolg.

De dollar zwakte in juli af met 5% en zorgde voor stijgende prijzen van suiker, koffie en cacao. Dit kwam doordat in tegenvaluta de koopkracht toenam. De onverwacht abrupte verzwakking was daarmee een prima aankoopmoment voor veel investeerders en afnemers. Fundamenteel gezien blijft de situatie zorgelijk. De suiker-, koffie- en cacaomarkt blijven dit jaar de druk voelen van grotere beschikbaarheid. De vraag van de eindgebruikers (consumenten) blijft voorlopig zwak.

Suiker: door lage ethanolprijs blijft suikerproductie hoog

De toename van thuisconsumptie was niet voldoende om de afname van autorijden (ethanol) en buitenshuisconsumptie (suiker) te compenseren. Het zorgde voor hoge voorraden en prijsdruk. De output van suiker en ethanol hangt sterk af van het prijsniveau van beide. De prijs van ethanol is relatief laag en is afhankelijk van de ontwikkeling in de olieprijs. Een lage ethanolprijs zorgt ervoor dat Braziliaanse ethanolproducenten weinig financiële prikkels hebben om te blijven produceren. Het alternatief is het produceren van suiker. Deze indirecte link van de suikermarkt met energiemarkten maakt dat de suikermarkt op zijn beurt ook gevoelig is voor disrupties in energiemarkten.

Sinds 27 april zit de suikerprijs in een opwaartse trend. Dit is vooral toe te schrijven aan het herstel in de olieprijs. Maar zolang de ethanolprijs relatief laag is, neemt de suikerpro-ductie toe. En hoe ruimer het aanbod aan suiker, hoe meer prijsdruk. De opwaartse prijsrisico’s zijn echter toegenomen. Minder output uit Thailand, Rusland en de EU kan een hogere output uit Brazilië compenseren. Wanneer de vraagvooruitzichten gunstig zijn, zal de suikerprijs aan kracht winnen. Hierdoor blijft echter de Braziliaanse suikerproductie ook hoog.

Koffie: consumptie buitenshuis gaat niet snel herstellen

De prijs van Arabica koffie daalde tot en met 20 juli met 24% vergeleken met het niveau van 1 januari 2020. De wereldwijde vraaguitval in cafés en restaurants – gezamenlijk goed zijn voor zo’n 25% van de totale vraag naar koffie – door de Covid-19 lockdowns was de voornaamste aanleiding. Vanaf 20 juli kantelt de marktsituatie echter. De prijs stijgt in slechts 9 dagen met 21%. Geruchten over een nadelig weer voor de oogst in Brazilië, optimisme over een vaccin voor Covid-19, een sterkere Braziliaanse real, de zwakkere dollar en dalende voorraden van koffie wereldwijd geven de prijs een impuls.

Wij denken echter dat deze opleving slechts tijdelijk van aard is. Onze eindejaarsprijs voor Arabica koffie staat momenteel op 111 dollarcent per pond. Dit betekent een afname met 4 dollarcent per pond vanaf het huidige niveau, ofwel zo’n 4%. De koffiemarkt is op weg naar een recordoogst in Brazilië. Ondanks de recente afnames van de voorraden blijft de beschikbaarheid van koffie voorlopig goed. Het ziet er bovendien niet naar uit dat de consumptie buitenshuis snel zal herstellen. Want zo lang er geen vaccin is voor Covid-19, zal het groeipotentieel van de vraag naar koffie relatief laag blijven.

Cacao: zwakkere dollar brengt slechts tijdelijk steun aan de prijs

Door Covid-19 nam de vraag naar chocolade flink af in het begin van 2020, met sterk lagere cacaoprijzen tot gevolg. Van maart tot en met juni lag de prijs lager dan de gemiddelde prijs over 2019. Deze sterk zwakkere prijs bracht vooral weer veel problemen voor de kleinere cacaoboeren. Want bij dusdanig lage prijzen is het moeilijk om in de levensonderhoud te voorzien.

In de maand juli brachten valutabewegingen enig prijsherstel. Door de economische steunmaatregelen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) kwamen er weer voldoende dollars beschikbaar op de financiële markten. Een zwakkere dollar was het gevolg en dit maakte grondstoffen in tegenvaluta goedkoper. Cacao was hierin geen uitzondering. De koopgolf die dit op gang bracht, stuwde de cacaoprijs weer naar een hoger niveau. Deze hogere prijs blijft echter niet lang houdbaar.

De vraag naar cacao is nog lang niet terug op het oude niveau en de voorraden zijn relatief hoog. Op den duur gaat dit weer de prijstrend van cacao in negatieve zin beïnvloeden. Bovendien zijn de vooruitzichten voor het aanbod van cacao ook erg positief. Voor het seizoen 2020/21 staat een goede oogst ingetekend. Ook dit gaat weer prijsdruk opleveren.