De agrarische wereld na Corona

door: Pierre Berntsen , Jan de Ruyter , Martijn Leguijt , Nadia Menkveld

De coronapandemie heeft enorme economische en maatschappelijke gevolgen. Het virus veroorzaakt massale ziekte en sterfte en heeft mensen veel angst ingeboezemd, zowel voor de eigen gezondheid als voor de eigen financiële toekomst. Voedselketens raakten verstoord en afzetmarkten vielen weg. Op maatschappelijk en politiek vlak staan de verhoudingen inmiddels op scherp. De wereldwijde lockdown-maatregelen die de economie een opdoffer hebben gegeven, leiden tot discussie over de balans tussen economische welvaart en onze gezondheid.

De coronacrisis roept veel vragen op over de toekomst. Blijft de rol van overheden en instituties zo dominant? Worden bestaande trends door de pandemie versneld of krijgt juist economisch herstel en koopkracht de komende jaren voorrang? Voelt de burger zich het meest weerbaar in zijn eigen cocon of zoekt hij veiligheid in gemeenschap met anderen? Het zijn deze fundamentele vragen die invloed hebben op de wereld na corona. Dit rapport geeft inzicht in mogelijke scenario’s waar u als agrarisch ondernemer rekening mee kunt houden of op in kunt spelen.

Nieuwsbrief-Agrarisch-De-agrarische-wereld-na-corona.pdf (2 MB)
Download